Nar Sanat’ta kanun ile büyülenmeye var mısınız?

Kanun; yıllardır hayatımızda olmasına rağmen biz onu daha çok TRT ekranlarından gördük. Aslında yakından bir sesini duysak ya da çalsak bizi başka dünyalara götürecek hatta büyüleyecek kadar güzel olduğu kanısına varırız.

Peki o zaman kanunu tanıyalım.

Kanun; telli çalgılar ailesinden bir enstrümandır. Etimolojik kökeninin Yunanca “kaide, kural” anlamına gelen “kanon” kelimesinden geldiği ileri sürülmektedir. Günümüze kadar kanun enstrümanının ortaya çıkışı ilgili olarak pek çok farklı görüş öne sürülmüştür. Bunlardan bazıları:

✓ Kanunun bazı kaynaklara göre büyük Türk bilginlerinden FARABİ (870-950) tarafından icat edildiği söylenmektedir, aynı kaynaklar FARABİ’nin kanun üzerinde çeşitli değişiklikler yaptığını da öne sürmektedir.

✓ Antik çağda Mısır ve Sümerliler tarafından kullanıldığını gösteren bazı tarihi belgelerden başka eski bir Arap rivayetine göre de kanunu, İbn-i Hallegan’ın icat ettiği ve bu bilginin Horasanlı Bermek ailesinden olup Musul’un Türklerle meskun İrbil şehrinde doğduğu söylenmektedir.

✓ Bir efsaneye göre de bir ağacın üzerinde ölen kuşun, ağacın dallarından aşağıya sarkan kurumuş bağırsaklarının rüzgarın etkisiyle çıkardığı seslerden esinlenerek kanunun bulunduğu söylenir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde, kanunun meşhur üstadlardan Ali Şah tarafından icat edildiğini ve Revanlı Mirza Haydar Bey ile Cağalazade Mustafa Bey’in kanun hakkında bilgi sahibi olduklarını yazar.

✓ Albert Lavignac, Encyclopedi de la Musique et Dictionnarie du Conservatoire’da (Konservatuar Lugatı ve Müzik Ansiklopedisi) kanunun Arap çalgısı olduğunu ileri sürer. Clement Huart, kanunu Avusturyalıların Zither ve Macarların Cymbalum’undan daha küçük ve yatırılmış bir “Arp”olarak tanımlar. “Çeng” adındaki çalgının kanun ile birlikte bulunduğu ve geliştiği genellikle kabul edilmiştir.

Eğer sizde bu büyülü enstrümanı denemek istiyorsanız sizleri Bakırköy Özel Nar Sanat Eğitim Kursu’na davet ediyoruz. İletişim ve ön kayıt için 0212 570 80 68’i arayabilirsiniz.