Yazılar

Bu fresk, Girit adasında bulunan Knossos sarayının Taş Çeşme avlusunda bulunmaktadır. Saray Minos kültürünün merkezinde yer almaktadır. Bu resim sarayda yapılan boğa sporlarının temsilidir. Bu atletik boğa gösterileri Minos’un dinsel ritüellerinde önemli derecede rol oynar.

Saray freskleri ve diğer çeşitli bulunan kalıntılar,1899 yılında yapılan kazılar sırasında İngiliz Arkeolog Sir Arthur Evans tarafından ortaya çıkarılmıştır. İnce belli stilize edilmiş figürler, Minos sanatına özgü kıvrımlı zarif çizgiler ve renkli dekoratif bordürler sahnenin ritmini adeta tamamlamakta.

Eserde göze çarpan noktalar

1-) Elinde boynuz tutan sporcu

Bu figürde, saldırı halinde olan boğanın başı üzerinden takla atmadan önce boğanın boynuzlarını kavrayın atleti temsil ettiği öne sürülür. Evans bu figür hakkında bir atlete başvurur ancak atlet böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyler. Çünkü atlet boynuzların gerektiği şekilde tutulmadığını söyler.

2-) Boğa bacakları

Dikkatli bir şekilde bakıldığında normalden uzun ve zarif betimlendiğini görürüz. Sanatçı boğanın dörtnala gittiğini belirtmek için boğanın bacaklarını tuhaf bir şekilde tasvir etmiştir. Bu duruş boğanın hareketinden çok hızını göstermek amacıyla tasarlanmıştır.

3-) Taklacı akrobat

Bu figür boğa üzerinden takla atan sporcu olarak betimlenir. Sporcu boğanın boynuzları üzerinden atlayarak yere doğru inmektedir.

4-) Kolları kalkık asistan

İlk bakınca bu figür üzerinde yapılan yorum az önce bahsettiğimiz akrobatı tutmak yönündedir. Aslında takla attıktan sonra yere inmiş bir taklacı akrobattır bu da.

Grit Adası’ndaki Knossos sarayının Taş Çeşme Avlusu’nda yer alan Toreador Freski, Minos kültürünün dikkat çeken örneklerinden biridir. Resim, sarayın merkez avlusunda veya gösteriler için düzenlenmiş geçici bir alanda yapılan boğa sporlarının da temsilidir. Gerçekleşen bu atletik gösteriler, Minos’un dinsel ritüellerinde büyük rol oynamıştır. Saray, freskleri ve diğer çeşitli kalıntılarıyla 1899 yılında başlayan kazılar sırasında arkeologlar tarafından ortaya çıkartılmıştır.

Minos sanatına özgü kıvrımlı ince nitelikli çizgiler ve renkli dekoratif bordürler sahnenin ritmini de adeta günümüze taşımaktadır.

Freskte, boğanın boynuzlarını tutan atlet, boğanın bacakları, takla atan akrobat, kollarını kaldırmış asistan dikkat çekmektedir.

Toreador Freski’nde boğayı boynuzlarından tutan atletin, takta atan akrobat harekete başlamadan önce boğayı tuttuğu ve bu hareketi gerçekleştirmesine yardımcı olduğu düşünülmektedir. Fakat aslında bu atlet, boğayı gerektiği gibi tutamamaktadır.

Boğa, Toreador Freski’nde gereğinden daha uzun olarak betimlense de oldukça zariftir. Boğanın bacaklarının tuhaf bir şekilde betimlenmesinin nedeni boğanın dört nala koştuğunun gösterilmek istenmesidir.

Boğanın üzerinde takla atan erkek bir boğa sporcusu olarak tanılmaktadır.

Minos sanatında erkekler kırmızı, kadınlar ise beyaz tenli olarak tasvir edilmiştir.