Gizemli sanatçıdan Toreador Freski

Bu fresk, Girit adasında bulunan Knossos sarayının Taş Çeşme avlusunda bulunmaktadır. Saray Minos kültürünün merkezinde yer almaktadır. Bu resim sarayda yapılan boğa sporlarının temsilidir. Bu atletik boğa gösterileri Minos’un dinsel ritüellerinde önemli derecede rol oynar.

Saray freskleri ve diğer çeşitli bulunan kalıntılar,1899 yılında yapılan kazılar sırasında İngiliz Arkeolog Sir Arthur Evans tarafından ortaya çıkarılmıştır. İnce belli stilize edilmiş figürler, Minos sanatına özgü kıvrımlı zarif çizgiler ve renkli dekoratif bordürler sahnenin ritmini adeta tamamlamakta.

Eserde göze çarpan noktalar

1-) Elinde boynuz tutan sporcu

Bu figürde, saldırı halinde olan boğanın başı üzerinden takla atmadan önce boğanın boynuzlarını kavrayın atleti temsil ettiği öne sürülür. Evans bu figür hakkında bir atlete başvurur ancak atlet böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyler. Çünkü atlet boynuzların gerektiği şekilde tutulmadığını söyler.

2-) Boğa bacakları

Dikkatli bir şekilde bakıldığında normalden uzun ve zarif betimlendiğini görürüz. Sanatçı boğanın dörtnala gittiğini belirtmek için boğanın bacaklarını tuhaf bir şekilde tasvir etmiştir. Bu duruş boğanın hareketinden çok hızını göstermek amacıyla tasarlanmıştır.

3-) Taklacı akrobat

Bu figür boğa üzerinden takla atan sporcu olarak betimlenir. Sporcu boğanın boynuzları üzerinden atlayarak yere doğru inmektedir.

4-) Kolları kalkık asistan

İlk bakınca bu figür üzerinde yapılan yorum az önce bahsettiğimiz akrobatı tutmak yönündedir. Aslında takla attıktan sonra yere inmiş bir taklacı akrobattır bu da.