Seher ÇETİNER

Seher ÇETİNER

Eğitmenimizin Kişisel web sitesi: www.sanatal.com

Eğitimi:

-2010/2013  Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Mesleki Eğitim Fakültesi Seramik Eğitimi Ana Bilim Dalı Seramik Eğitimi (Yüksek Lisans)

-2000/2004 Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü (Lisans)

-1996/1998 Çukurova Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksek Okulu Seramik Propgramı (Önlisans)

 

Sanatçıya ait Kitap veya Katalog:

-2008-8. Ankara Sanat Buluşması Kataloğu

-2009-9. Ankara Sanat Buluşması Kataloğu

-2010-10. Ankara Sanat Buluşması Kataloğu

-2011-11. Ankara Sanat Buluşması Kataloğu

-2012-12. Ankara Sanat Buluşması Kataloğu

-Art Forum Ankara 5. Sanat Fuarı Kataloğu (2009)

-SAKÜDER (Sanat ve SanatkarlarTopluluğu Kültür Derneği) 2011 Katoloğu

-SESAN (Serbest Sanatçılar Derneği) 2012 Katoloğu

-SESAN (Serbest Sanatçılar Derneği) 2013 Katoloğu

-SESAN (Serbest Sanatçılar Derneği) 2014 Katoloğu

– Çağdaş Sanatlar Merkezi – Kore Türkiye İlişkilerinin 60. Yıldönümü Nedeni ile Düzenlenen Bohça    Konulu Karma Sergi 2016 Kataloğu

-CNR Expo – Seramik Fuarı 2017 Katoloğu

-T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UYGULAMALI SANATLAR ANA BİLİM DALI SERAMİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ‘POPÜLER KÜLTÜRÜN SANATSAL SERAMİK FORMLARINA ETKİLERİ’ isimli Yüksek Lisans Tezi /Ankara/Aralık, 2013

 

Seher Çetiner bu güne kadar :

2 Kişisel Sergi

45 karma sergi ,

11 Sanat Fuarına katılmıştır.

2015 Yılında Kurduğu Seher Çetiner Sanat Galerisinin içinde yer alan seramik atölyesinde seramik üretmeye devam ediyor.