Müzikte teknik mi, duygu mu ön plana çıkmalı?

Müzikoloji uzmanları; insanlar tarafından kültürel birikim sonucu müziğin yaratıldığını kaydederken, yine kültürel birikim sonucu benzer müziklerin dinlendiğini, hissedildiğini ve yaşandığını işaret ediyor.

Müzik her ne kadar “ses sanatı” olarak tanımlansa da özünde tüm duyulara hitap eden çok boyutluluk sunar. Her ses bir görsel öğeyi içinde barındırırken, her bir görsellikte sese dönüşmektedir. Müziği yalnızca “icra etmek” olarak düşünmemeli, aynı zamanda onun görsel ve yazınsal boyutlarının bulunduğunu da unutmamalıyız.

Ayrıca tüm duyuları içine alarak ortaya çıkan müzik, sosyal söylem üretebilen önemli bir sanat alanıdır. Müzisyen üretimi sırasında ele aldığı konuların nesnesini toplum içinden seçerken, diğer alanlara karşı ilgili olduğunu da ortaya koyar. Yani aslında her müzisyen bir parça resimden, sosyal bilimlerden, mimariden haberdar olmak zorundadır.

Elbette ki bedenin ruh ile bütünleşmesinin müzikte büyük bir etkisi bulunmaktadır. Ancak müzikalitenin ve müzikal kültürün yanı sıra müzikte başarılı olabilmek için mutlaka bir tekniğinde bulunması gerekiyor.

Yani müzikte başarı hem teknik hem de duygunun ahengi ile ortaya çıkıyor.

Özel Nar Sanat Eğitim Kursu olarak, öğrencilerimizi ilk olarak teknik bakımdan donanımladıktan sonra, müzikalite bakımından da eksiksiz olabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.