Mithat Şen Âlem sergisi Artone galeride

Art On İstanbul, Mithat Şen’in 40. sanat yılında Âlem isimli sergisini açmaktan mutluluk duyuyor.

Eser :ÂLEM  MİTHAT ŞEN

Sanatçı, 3 yıl aradan sonra “İstif” serisinin devamı niteliğindeki işleriyle bu coğrafyaya dair “âlem”
bilgisinin imkân ve ihtimallerini ortaya koyuyor. Galeri, 19 Eylül – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında ev
sahipliği yaptığı sergide, sanatçının büyük boyutlu eserlerine yer veriyor.
“Âlem”, bizim kültürümüzdeki anlamıyla kapsayıcılığı olan bir sözcük; insan türünün dışındaki bilindik
ve bilinmedik bütün varlıkları içeriyor. Yalnızca kendi türümüzü ve bildiğimiz türden canlıları değil
yabancısı olduklarımızı, bilmediklerimizi de bütünlüyor. Her şeyi bir bütün olarak görmeye ve
kavramaya yönelik bir âlem anlayışı, sergiyi izlemek için de bir kılavuz oluyor.
Mithat Şen resminin iki temel aksı “tekrar” ve “çeşitlenme”nin merkezde olduğu Âlem sergisinde
sanatçı, hem sanatsal üretiminin kozmosunu sunuyor hem de yaşadığımız coğrafyanın kâinat anlayışı
ile ortaya çıkan neden-sonuç ilişkisini inceliyor. Tekrarı, melodinin dışındaki ritim bağlamında
kullanarak ritmin tekrarıyla öne çıkan istifler kuran sanatçı, işlerini, “farklı birleşmelere olanak tanıyan
bir sistem” üzerinden üretiyor. Kuantum fiziğindeki gibi çoklu sonuçlar doğurabilen bu sistem,
parçalardan oluşuyor ve sanatçının zikrettiği bir bütüne işaret ediyor. Tıpkı doğanın evrimleşmek için
kendi sınırlarını zorladığı, sayısız tekrar ettiği ve yeni biçimlere ulaştığı gibi Mithat Şen resmi de
kurulduğu ilkeler bütünü içinden o ilkeleri zorlayarak evrimleşiyor.

Sanatçı, sergisini kendi sözleri ile şöyle anlatıyor: “Âlem, kainat tasavvuruyla ilgili zihinsel
faaliyetlerimin sonrasında, kainatın düşünsel olarak metaforunun karşılığı olarak devreye girdi. İçinde
yaşadığım coğrafyanın, kainat tasavvuruyla ilgili ve bu kainat tasavvurunun görselliği kavrayışıyla ve
ortaya çıkarışıyla ilgili bir neden ve sonuç ilişkisi var. Âlem, bu coğrafyanın kainat tasavvurunu
kapsıyor. Ben coğrafyanın resmini yapıyorum. Coğrafyadan kasıt, kadim geçmiş sınırlardır.”

Ziyaret saatleri: Salı-Cumartesi | 10.00-19.00
Detaylı bilgi ve görsel için: [email protected]