Şunun için etiket arşivi: sanat özellikleri

Sanat, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak insan ile ilgilidir. Yeni kuşakların gelmesiyle yeni problemlerin ortaya çıkması ve dolayısıyla çözüm arayışları da yenilikleri tetiklemektedir. Her çağın kendine özgü bir sanatı vardır. Bunun altında sanatın alanı yatmaktadır.

Sanatçının yaşadığı çağın, problemlerine kayıtsız kalması beklenemez. Ressam, müzisyen, yapı ustası, şair veya yazar, çağlarının kültürel havasını oluşturan ve yepyeni bir çağın kapısını aralayan haberciler olarak da nitelendirilebilir.

Örneğin özellikle renkli fotoğraf tekniğinin bulunmadığı bir zaman diliminde, ressamın kendi objelerini olduğu gibi tasvir etmesi veya bir portreyi olduğu gibi yapması doğal görülebilir. Günümüzün teknik gelişimi ise ressamın günlerce uğraşıp yapmaya çalıştığı portreyi fotoğraf makinesiyle bir anda başarmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta fotoğraf ile birlikte aslına sadık kalınan portreler ile doğa manzaralarının ölümünden bahsediyor olmadığımızdır.

Nasıl “Sadece modern resim gerçek sanattır. Geriye kalanların sanatla ilgisi yoktur.” demek doğru değil ise, geçmişteki eserlerin de üstünü çizmek doğru olmayacaktır.