Yazılar

Bilinmeyen sanatçının şaheseri ; Parthenon Frizi

Atina’da bulunan Parthenon Tapınağı’ndaki iyon tarzındaki yontu friz, Klasik Yunan Sanatındaki panteonundaki en büyüleyici eseri olarak bilinir. Rivayetlere göre bu eserin yapımına heykeltıraş, ressam ve mimar Phidias’ın eşliğinde başlandığı ve o vefat ettikten sonra da atölyesindeki öğrenciler tarafından tamamlandığı düşünülmektedir.

Yontunun yukarı merkezde görülen özelliği, Geç klasik dönem üslubunu özetlemektedir. Kompozisyonun derinliğinin Yunan ve Roma sanatında bir benzeri daha bulunmamaktadır. Friz’in parçaları tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Özellikte Londra’daki British Museum’da ve Atina’daki Akropolis Müze’sinde oldukça büyük parçalar bulunmaktadır.

Bu friz, Parthenon’un cella’sının, yani tapınağın merkezindeki iç odanın dış duvarlarına oyulmuştur. Parthenon friz’inin temasına gelecek olursak Yunan heykelciliğinde biriciktir. Friz’in, Atina’daki en önemli festival olan, şehir ve banliyölerde yaşayan köleler dışında herkesin herkesin katılmış olduğu, dört  yılda bir düzenlenmekte olan Panathenaia Festivalini temsil ettiği düşünülür.

Tören alayının dini önemi, friz’deki hayvanlar, müzisyenler ve ayin şarabı taşıyıcıları ile vurgulanmıştır. Atlıların, at arabacılarının ve oturmuş tanrıçaların bulunduğu bu karmaşık kompozisyonda, 378 figür ve 245 hayvan bulunur.