Yazılar

2012-2013 dönemi Türk Sanat Müziği derslerimiz başladı

  Türk Müziği Tarihi Türk Müziği Tarihi, dolayısıyla bu tarihe ilişkin dönemlerle ilgilenen ilk kişi, Rauf Yekta (1871-1935)’dır. Rauf Yekta, 1913 yılında Encylopedie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire…