Yazılar

Müzikte perde nedir?

Ses sistemlerini meydana getiren belirli frekanstaki seslerin her biri perde olarak isimlendirilir. Tambur, bağlama gibi bazı çalgılarda, bu belirli seslerin çıkarılacağı yeri belirtmek ve sesin çıkarılışını kolaylaştırmak için sapa bağlanan bağlara da perde adı verilir. Ayrıca bir sesin tizliğini ve pesliğini nitel olarak belirtmek için üst perdeden, alt perdeden gibi ifadelerde kullanılır.

Türk müziğinde bir sekizli içindeki perde sayısı 25’tir. Ancak bu perdelerin adları ve sekizlinin birinci sesine göre aralıkları genel dizgiler konusudur. Bu aralıklardan yararlanılarak, herhangi bir perdenin mutlak frekansı kolaylıkla hesaplanabilir.

Türk müziğinde söz konusu bu 25 perdeden başka, sayısı ve frekansı kişiden kişiye değişen birtakım perdeler daha kullanılmaktadır. Ancak bu perdelerin hiçbir teorik dayanağı yoktur. Bir kurala bağlı olmaksızın, kişinin keyfine göre kullanılırlar. Bu nedenle bugün kullanıldıkları ve kulakların buna alıştığı bir gerçek olmakla birlikte, bu gibi perdeleri bozuk ve yanlış kabul etmek ve kullanmaktan kaçınmakta gerekmektedir.