Yazılar

” Edebiyatımızın Klasikleri Nelerdir? “e 249 Yazarın seçimi.

Edebiyatımızın önde gelen dergilerinden Notos, her yıl farklı bir konuda düzenlediği geleneksel yıllık soruşturmalarının sekizincisinin sonuçlarını Şubat-Mart, 44. sayısında açıkladı. Yapılan geniş soruşturma sonunda ortaya çıkan 40 kitaplık liste, bir belge olarak ortaya çıktı. İşte ilk 20

klasik türk edebiyatı

 • 1 İnce Memed Yaşar Kemal
 • 2 Tutunamayanlar Oğuz Atay
 • 3 Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar
 • 4 Memleketimden İnsan Manzaraları Nâzım Hikmet
 • 5 Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali
 • 6 Anayurt Oteli Yusuf Atılgan
 • 7 Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar
 • 8 Alemdağ’da Var Bir Yılan Sait FaikAbasıyanık
 • 9 Yunus Emre Divanı
 • 10 Aşk-ı Memnu Halit Ziya Uşaklıgil
 • 11 Kara Kitap Orhan Pamuk
 • 12 Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin
 • 13 Bereketli Topraklar Üzerinde Orhan Kemal
 • 14 Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali
 • 15 Aylak Adam Yusuf Atılgan
 • 16 Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • 17 Dede Korkut Kitabı
 • 18 Kendi Gök Kubbemiz Yahya Kemal Beyatlı
 • 19 Seyahatname Evliya Çelebi
 • 20  Eylül Mehmet Rauf

Notos ’un yıllık büyük soruşturmalarının edebiyat tarihimize düşülmüş nitelikli kayıtlar arasında yer alacağı, gelecekte geçmişe dönük çalışmalar yapacak bütün edebiyat araştırmacıları için başvurulması gerekli kaynaklar arasında bulunacağı belirtilebilir.

Kaynakça: []

Türk Edebiyatı Hakkında Merak ettikleriniz ? – 5 –

-*–Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi ‘Şair Evlenmesi’nde kullanmıştır.

-*–Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa’nın yaptığı Telemak’tır

-*–Edebiyatımızda ilk roman,Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat’tır.

-*–Edebiyatımızda ilk köy romanı,Nabizade Nazım’ın adlı eseridir.

-*–Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.

-*–Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası’dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.

-*–Edebiyatımızda ilk edebi roman,Namık Kemal’inİntibah adlı eseridir.

-*–Edebiyatımızda ilk psikolojik roman,Eylül’dür(Mehmet Rauf)

-*–Edebiyatımızda ilk tarihi roman,Namık Kemal’in Cezmi adlı eseridir.

-*–Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye’dir.

-*–Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır.(Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)

-*–İlk tiyatro Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.

-*–Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan’ın Sahra adlı şiiridir.

-*–Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım’ın Zehra adlı eseridir.

-*–Edebiyatımızda çoçuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi’nin Hayriye’si ve Sümbülzade Vehbi’nin Lütfiye’sidir.

-*–Ençok sanatçı yetiştiren ilçemiz olarak bilinen Bakırköy ilçesinin tarihi boyunca  ençok basılıp    dağıtılan Sanat dergisi “Nar Sanat” adı ile “Nar Sanat İstanbul Eğitim ve Kültür Sanat Derneği tarafından basılmaktadır. ( Her Baskı 5000 adet )