Şunun için etiket arşivi: ilkbahar

Sandro Boticelli tarafından yapılan bu tablonun henüz anlamı tam olarak anlaşılamamıştır.Sağda batı rüzgarı olarak tanımlanan Zefirus, su perisi Chloris ‘i kovalamaktadır. Zefirus, ona sarıldıktan sonra tanrıça olan Flora’ya dönüşür.

Ortada duran Venüs onun üstünde de gözleri bağlı bir şekilde duran Küpid vardır. Venüs doğanın üretken güçlerinin temsilcisi ve aşk tanrıçası olarak tasvir edilir. Venüs’ün solunda  Üç Güzeller, en solda ise bulutu yani gerçeği gizlemekte olan örtüyü kaldıran haberci tanrı Merkür vardır.

Resim için yapılan yorumlardan biri tablonun, Şubattan( Zefirus) başlayarak bahar,yaz ve Eylül’ü ( Merkür), özetle mevsimlerin döngüsünü betimlediği yönündedir.

1-) Merkür

Boticelli’nin haberci niteliğinde olan tanrı Merkür temsili, ressamın, Erken Rönasans sanatçılarının yaptığı çalışmalarda erkek figürünün kahramansı bir tasvirle nasıl betimlediklerini anlatır.

2-) Üç Güzeller

Sanatçının hareketi yansıtabilme becerisi ” Üç Güzellerde” açıkça gözükür. Dans etmek amacıyla ellerini birleştirerek çember oluşturan figürler, neredeyse bir ota bile basmadan çimler üzerinde süzülürler.

3-) Venüs

Şık ve zarif giyinmiş olan Venüs, diğer figürlere göre biraz geride ve merkezde durmaktadır. Tüm olaylar onun etrafında olup bitmektedir.

4-) Zefirus ve Cholaris

Batı rüzgarı olan Zefirus, su perisi olan Cholaris’in yüzüne üfler. Zefirus’un yüzündeki mavilik, su perisinin şaşkınlığını ve korkusunu sergileyen narin yüzüyle zıtlık oluşturmaktadır.