Yazılar

Sanatçısı bilinmeyen Toreador Freski ve tarihçesi

Grit Adası’ndaki Knossos sarayının Taş Çeşme Avlusu’nda yer alan Toreador Freski, Minos kültürünün dikkat çeken örneklerinden biridir. Resim, sarayın merkez avlusunda veya gösteriler için düzenlenmiş geçici bir alanda yapılan boğa sporlarının da temsilidir. Gerçekleşen bu atletik gösteriler, Minos’un dinsel ritüellerinde büyük rol oynamıştır. Saray, freskleri ve diğer çeşitli kalıntılarıyla 1899 yılında başlayan kazılar sırasında arkeologlar tarafından ortaya çıkartılmıştır.

Minos sanatına özgü kıvrımlı ince nitelikli çizgiler ve renkli dekoratif bordürler sahnenin ritmini de adeta günümüze taşımaktadır.

Freskte, boğanın boynuzlarını tutan atlet, boğanın bacakları, takla atan akrobat, kollarını kaldırmış asistan dikkat çekmektedir.

Toreador Freski’nde boğayı boynuzlarından tutan atletin, takta atan akrobat harekete başlamadan önce boğayı tuttuğu ve bu hareketi gerçekleştirmesine yardımcı olduğu düşünülmektedir. Fakat aslında bu atlet, boğayı gerektiği gibi tutamamaktadır.

Boğa, Toreador Freski’nde gereğinden daha uzun olarak betimlense de oldukça zariftir. Boğanın bacaklarının tuhaf bir şekilde betimlenmesinin nedeni boğanın dört nala koştuğunun gösterilmek istenmesidir.

Boğanın üzerinde takla atan erkek bir boğa sporcusu olarak tanılmaktadır.

Minos sanatında erkekler kırmızı, kadınlar ise beyaz tenli olarak tasvir edilmiştir.