Yazılar

Berry Dükü’nün Saatler Kitabı ve detayları

Pek çok kişi tarafından en iyi resimli el yazması olarak nitelendirilen Berry Dükü’nün Saatler Kitabı, Orta Çağ’a özgü Saatler Kitabının kusursuz bir örneğidir. Söz konusu bu kitaplar, dualar, ilahiler, takvimler ve kutsal günlerdeki ayinlerin yanı sıra gün içindeki ibadet vakitleri için metinler içerir. Berry Dükü’nün Saatler Kitabı Fransa Kralı V.Charles’ın erkek kardeşi Berry Dükü Jean tarafından ısmarlanmıştır. Burada Orta Çağ’ın en önemli görsel sanat uzmanlarından biri olan Berry Dükü’nün aynı zamanda tutkulu bir kitap koleksiyoncusu olduğunun da altını çizmekte fayda var.

Sizlerle burada paylaşmak istediğimiz bölüm kitabın en ünlü bölümünde yer alır. Berry Dükü’nün Saatler Kitabı’nın takvim bölümünde yer alan Ekim ayı için tasarlanmış olan bu eserin ön planında köylüler tarlada çalışırken, soylular ise uzakta, kraliyet sarayının önünde yürürken, konuşurken resmedilmiştir. Özellikle bu eserde tasvir edilen Louvre’un etkileyici yapısındaki ayrıntıların üzerinde araştırmacıların yıllarca çalıştığını da hatırlatmalıyız.

Berry Dükü’nün Saatler Kitabı’nın takvim bölümünde yer alan Ekim ayı için tasarlanmış olan bölümüyle ilgili olarak sizlerle dikkat çeken diğer detayları da paylaşmak istiyoruz.

Sahnenin üzerindeki yarım daire, parlak güneşi taşıyan bir arabacıyı göstermektedir. Bu imge ile Tanrı Phaeton’a gönderme yapılmıştır. Yarım dairenin üzerinde ise astrolojik işaretler yer almaktadır.

Sahnenin arka planında yer alan V. Charles’in sarayı olan Louvre binası, Berry Dükü’nün Paris’te bulunan evi Hotel de Nesle’in pencerelerinden görünür. Söz konusu bu betimleme ile aristokrasinin Avrupa’daki ekonomik, politik ve sosyal krizlerden dolayı zayıflayan konumuna karşılık hala sahip olduğu gücün altı çizilir.

Eserde parmak mavi elbiseli köylü, kese içinde taşıdığı tohumları toprağa serpmektedir. Bunun yanı sıra at üzerindeki köylü de ekim için toprağı hazırlamak üzere saban sürmektedir.