Eser İncelemesi | Eski Ahit Üçlemesi

Rus resim sanatçısı olan Andrei Rublev tarafından yapılan bu Bizans ikonası, Hristiyan inanırlar da manevi açıdan inanışı canlandırmayı amaçlar. İkona, üç gezginin Mamre’deki meşeliğin yakınlarında Abraham ve Sara’yı ziyaret etmesini konu edinir.

Rublev’in eserine verdiği başlık, ilk bakışta melek sanabileceğimiz üç figürün aslında birbirinden ayrılamaz Kutsal Üçlemenin sembolleri olduğu fikrini bizlere düşündürür. Sol tarafta baba figürü, orta tarafta oğul figürü ve sağ tarafta ise Kutsal Ruh figürü bulunmaktadır.

Rublev, kullandığı çeşitli görsel teknikleriyle bu üç figürün birlikteliğini sağlar. Masanın etrafına durgun ve huzurlu oturuşları, yüzlerinde bulunan derin ve düşünceli ifade,bakışların birbirini tamamlayan daireselliği ve giysilerinde yoğun derecede var olan mavilik ile yaratılan bu izlenim adeta figürlerin aynı olduğunu düşündürmektedir.

İkonanın önünde bırakılan boşluk, masada, izleyicinin de içtenlikle karşılanan bir yere sahip olduğunu belirtmek amaçlıdır. İkona da yaratılan konuksever izlenim, Bizans’a özgü görsel ahenk ve simetri ile güçlendirilmiştir.

Bunlar, Üçlemenin birliğinin teolojik açıklamasını yaparken sevgi ve rıza erdemlerini ifade etmede sanatçıya yardım etmektedir. Rublev’in Bizans geleneğine uygun olarak seçtiği renkler hem bu üç figürün birbirinden farklı görünmesini sağlar hem de onları birleştirir.

Kullanılan renk seçimi, aynı zamanda, eserin içinde dağılıyormuş gibi görünen bir ışık etkisi de yaratır. Açık Altın rengi ve açık turuncu renkler eseri yıkar ve ona, ruhsal ihtizazı ifade eden sıcaklık yücelik,ve aydınlık hissini katmak için kullanılır.