Eser İncelemesi | Çarmıhın Taşınması

Calvary  Yolu olarak da isimlendirilen bu eser, Simon Martini’nin İsa’nın çektiklerinden sahneleri gösteren iki taraflı ve 4 kanatlı resminin bugüne ulaşan kanatlarından biridir. Çarmıhın taşınması, İsa’nın Golgotha’da çarmıha gerilmek üzere askerler tarafından Eski Kudüs şehrinin dışına çıkarılmasını tasvir eder.

Martini, şehrin kapılarından taşan ve sahnenin arka planını dolduran büyük bir kalabalık resmeder. Ön planın ortasında bulunan İsa figürü kalabalık ile birlikte sürüklenir. İsa’nın arkasında, bir asker tarafından kabaca kenara itilen ve İncilci Yahya tarafında tutulan Bakire Meryem, Vahiy Meleği Cebrail ve büyük bir elem içinde kollarını açmakta olan Mecdelli Meryem gibi tanıdık figürler yer almaktadır.

İsa’nın yukarıdan ve uzaktan görünümü, izleyicinin, meydana gelen olayın etki alanını görmesine imkan tanır. Bu özellik, kalabalık içerisindeki figürlerin hareketliliği ve izdiham gibi unsurlarla ifade edilir. Ayrıca insanların yüzlerinde görülen öfke , acıma,merak gibi çeşitli jestler ile İsa’nın yüzündeki kederli dindarlık bu durumu pekiştirir.