Bayeux Duvar Halısı ve tarihi

Bayeux Halısı, büyüklüğü ve betimlediği olaylar nedeniyle eşsiz bir işleme olarak kabul edilmektedir. Halıda işlenen sahnede, Normandiya Dükü William’ın İngiltere Kralı II. Harold’a karşı kazandığı zafer anlatılmaktadır.

Bu zafer Normandiya Dükü’nün ” Fatih William ” olarak adlandırılmasını sağlamıştır. Halı ; çocuğu olmayan İngiltere Kralı I. Tövbekar Edward’ın – William’a tahtın kendisinden sonraki varisi olduğunu bildirmek için – üvey kardeşi Harold’u 1064 yılında Fransa’nın Normandiya bölgesine gönderilmesiyle başlayan ve 14 Ekim 1066’daki Hastings Savaşı ile sonuçlanan olayları tasvir etmektedir.

Ocak 1066 yılında Edward, tahtı kuşkulu bir biçimde Harold’a bırakarak ölür ve Harold kral olur. Aylar geçtikten sonra ise William, İngiltereyi işgal etmek adına askeri güçlerini Hastings’te toplar ve yeni kralı alt eder.

Halının yukarıda gösterilen sahnesi Harold’un ölümü ve ordusunun yenilgisini betimlemektedir. Bu halı toplamda dokuz farklı uzunlukta ama aynı genişlikteki keten kumaşlardan yapılmıştır.