Sandro Botticelli’nin İkbahar eseri

Sandro boticelli tarafından yapılan bu eserin anlamı henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Bir düşünce ekolü, eseri olaylar dizisi olarak tanımlar.

Sağda , batı rüzgarı Zefirus, bir su perisi olan Chloris’i kovalamaktır. Zefirus ona sarıldıktan sonra Chloris, tanrıça Flora’ya dönüşür.ortada Venüs, onun üstünde de gözleri bağlı Küpid vardır; Venüs doğanın üretken güçlerinin temsilcisi ve aşk tanrıçası oalarak temsil edilir.Venüs ‘ün solunda Üç Güzeller, en solda ise bulutu yani gerçeği gizleyen örtüyü ortadan kaldıran haberci tanrı Merkür vardır. Resim için yapılan diğer yorumlardan biri de tablonun, Şubat’tan (Zefirus) başlayarak bahar, yaz ve Eylül’ü (Merkür), özetle , mevsimlerin döngüsünü betimlediği yönündedir.Her iki yorum da dünya da gerçekleştirilemeyen bir ideali öne sürer.