Yazılar

”Çağdaş Çin Sanatına Bir Bakış” İstanbul’da

Çağdaş Çin Sanatına Bir Bakış başlıklı sergiyle günümüz Çin sanatının gelişimi ve yaratıcılığı Türkiye’de sergileniyor. 2012 Çin Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Çin sanatının çağdaş örneklerine ev sahipliği yapan İstanbul Modern, bu sergiden sonra 2013 yılında Çin’de Türkiye Yılı çerçevesinde Şangay’da bir koleksiyon sergisi düzenleyecek.

 21 Eylül – 25 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen ve 15 sanatçının 20 yapıtla yer aldığı sergide geleneksel Çin kültürü ve felsefesi, yeni teknikler, çağdaş keşifler ve yenilikçi yaklaşımlarla yorumlanıyor. Küratörlüğünü Sun Feng’in üstlendiği sergide Cao Jigang, Chen Xi, Ding Yi, Gao Rong, Feng Mengbo, Liu Jianhua, Liu Liyun, Liu Xiaodong, Miao Xiaochun, Qin Yufen, Rong Rong & inri, Wang Dongling, Xu Bing, Yang Fudong ve Zhan Wang’ın çalışmaları yer alıyor.
Dönüşüm: Çağdaş Çin Sanatına Bir Bakış sergisinin 20 Eylül Perşembe saat 19.30’daki açılışında Çin’in en önemli kaligrafi ustalarından biri olan Wang Dongling, alt kat sergi salonunun girişinde bir kaligrafi performansı gerçekleştirecek.
Serginin küratörü Sun Feng, son 30 yılda yaşanan gelişmelerin ve farklı kuşaklardan sanatçıların çalışmaları ve katkılarıyla çağdaş Çin sanatında yaşanan derinleşmenin, ülkenin sanat ortamının zenginleşmesini ve geleceğe dönük yeni olanakların ortaya çıkmasını sağladığını belirtiyor.
Sergi, günümüz dünyasında geleneksel Çin değerlerinin içsel araştırması ve dışsal yansımasına odaklı dinamik bir dengeye işaret eden “içsel ve dışsal gelişim” kavramından yola çıkıyor.
Serginin, Çin’in kendi içindeki değerlere dair güncel arayışını ve dışarı yansıyan yüzünü tartıştığına değinen Sun Feng, “Çin bakış açısında ‘dış’, makro dünyayı, somut nesneleri, bunların gelişim sürecini, çevreyi, gerçekliği ve kamusal olanı; ‘iç’ ise mikro dünyayı, ruhu, geçmişin mirasını, psikolojiyi, zamanı, soyutu, kişisel yorumları ve duyguları temsil eder. Sergide yer alan çalışmalar bu iç ve dış öğelere dair yaratıcı açıklamalarda bulunurken, bu öğeler arasında gönülsüz etkileşimi ve obje ile benliğin geçirdiği değişimleri gözler önüne seriyor” diyor.
Geleneksel Çin kültürünün dış değişimleri hoşgörüyle karşılarken, iç bağımsızlığını ve değerlerini korumaya çalıştığını vurgulayan Sun Feng, Çin’in doğa ve felsefe üzerine özgün görüşleriyle, güncel gerçekliğin karşılaşmasından, canlı ve yenilikçi bir sinerji ve heyecan verici bir yaratıcılık ortaya çıktığının altını çiziyor. Sun Feng,  serginin “Çinli çağdaş sanatçılar sanatı nasıl değerlendiriyorlar? Yaratıcı çalışmaları Çin kültürünü nasıl yansıtıyor? Dünyaya nasıl ilham vermeyi bekliyorlar?” sorularına yanıt vermeye çalıştığına değiniyor.
Sergi üç farklı temadan oluşuyor: Sanatçıların Çin sanatının tarih öncesi dönemden bu yana oluşturduğu kültürel alt belleği yansıtan çalışmalarını içeren Ruhun Dış Gelişimi, Batı ve Doğu arasındaki felsefe ve tarihten doğan kültürel farkın bilinciyle kültür ve kimliklerin küreselleşen dünyanın güncel teknolojisiyle harmanlandığı Denge ve Değişim, kentleşme süreci ve sosyoekonomik değişiklikler gibi dış faktörlerle karşılaşmanın sanatçıların iç dünyasına etkisi üzerinde duran Dış Dünyanın İçe Yansıması.
Bu sergi, Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 40. yılında Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Türkiye’de 2012 Çin Kültür Yılı kapsamında gerçekleştiriliyor. Çin Sanat ve Eğlence Grubu Uluslararası Sergileme Ajansı ile İstanbul Modern arasındaki bu işbirliği aynı zamanda iki ülke arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu geliştirme fırsatı sunuyor.
SANATÇILAR
Dönüşüm: Çağdaş Çin Sanatına Bir Bakış başlıklı sergide yer alan sanatçılardan Cao Jigang (1955), Batı resmindeki klasik tempera tekniğini kullanarak Çin geleneğinde manzara resimleri yaratıyor.
Liu Liyun (1974), el yapımı ipek yerleştirmelerinde geleneksel Çin manzara resimlerinden esinleniyor.
Heykeltıraş Liu Jianhua (1962), sanatında “anlamsızlık” ve “maddesizlik” kavramlarını araştırıyor.
Çoğunlukla soyut formlar üzerine çalışan ünlü heykeltıraş Zhang Wang’ın (1962) sergide yer alan paslanmaz çelikten kayaları Çin’in geleneksel bahçe peyzajlarından ilham alırken, ülkenin hızla değişen kültürüne gönderme yapıyor.
İnternete ve internet kültürüne ciddi anlamda ilgi gösteren ilk çağdaş Çinli sanatçılardan ve Çin yeni medya sanatının önemli isimleri arasında bulunan Feng Mengbo (1966), bilgisayar oyunlarıyla müzikten esinlenen özgün çalışmalar gerçekleştiriyor.
Doğu ve Batı arasındaki kültürlerarası ilişkiyi sanatına yansıtan ve çalışmalarında kültürel kimliğin ayrımlarıyla benzerliklerini araştıran Qin Yufen (1954), Çin estetiğinde yer etmiş doğal malzemeleri Batı’nın sanatsal teknikleriyle bir araya getiriyor.
Çin’in en önemli kaligrafi ustalarından biri olan Wang Dongling (1945), kaligrafiyi kamusal alana taşıyıp, kaligrafinin “kaynak” ve “akış”ını yeniliyor.
Çalışmalarında kültürel deneyimle dil arasındaki bağlantıya odaklanan Xu Bing (1955), “Yeniİngilizce Kaligrafisi”nde Batı ve Doğu arasındaki büyük dil ve kültür farklılıklarına karşılık veriyor.
Çalışmalarında çarpı motifini kullanan Ding Yi (1962), anlamlı, teknik, anlatısal ve resimsel olan her şeyi filtreleyen bu simgeyi, Çin gelenekselliği ve Batı modernizmi arasındaki mücadelede yer alan atılımlara karşılık olarak seçiyor.
Filmlerinde Çin’in geleneksel değerleriyle Batı’nın film ve video kültüründen etkilenmeleri bir araya getiren Yang Fudong (1971), çalışmalarında kültürel psikolojinin güncel gerçekliğe yansımasını araştırıyor.
Çin’in yeni medya sanatında en etkili sanatçılarından olan Miao Xiaochun (1964), çalışmalarında kurgusal dijital imgeleri kullanarak sanat tarihindeki klasik eserleri yeniden yaratmayı, kültürel kimliği güncel bir çevrede algılamayı ve yeniden düşünmeyi amaçlıyor.
Chen Xi (1968), tarihsel değişime dair anlatıları kişisel deneyimlerle iç içe geçirerek, sıradan insanların dış değişimlere verdikleri tepkileri kayıt altına alıyor ve insan psikolojisi üzerindeki etkilerini araştırıyor.
Geleneksel kumaşları ve süsleme tekniklerini kullanarak kavramsal çalışmalar yapan Gao Rong, kişisel deneyimlerini temel alarak günlük durumları yeniden yaratıyor.
2000 yılından beri birlikte çalışan Rong Rong (Çin) ve inri (Japonya) çiftinin yapıtları, geleneksel siyah-beyaz karanlık oda tekniklerinin sınırlarını zorlarken, insan ve doğa arasındaki uyuma, insanların yaşam alanlarındaki hislerine, günlük yaşamın şiirselliğine ve felsefesine eğiliyor.
1990’ların Yeni Gerçekçilik akımının Çin’deki en önemli temsilcilerinden biri olan Liu Xiaodong (1963), sinemadaki görselliğe karşı kendine özgü bir yaklaşım ve anlayış geliştiriyor.
SERGİ ETKİNLİKLERİ: Film gösterimi ve eğitim programı
Dönüşüm: Çağdaş Çin Sanatına Bir Bakış sergisinde yer alan Hometown Boy başlıklı belgesel, İstanbul Modern Sinema’da müze ziyaretçilerine ücretsiz gösterilecek. Liu Xiadong’un çocukluğunun geçtiği bölgeye ziyaretini ele alan Hometown Boy filminde sanatçı geçmişini tekrar resmederken, ziyaret sürecini ödüllü yönetmen Hoi Hiao Hseh kayda alıyor. Gösterim tarihleri:
21-28 Eylül Cuma
25 Eylül Salı
5- 12- 19 Ekim Cuma
13.00
İstanbul Modern, Dönüşüm: Çağdaş Çin Sanatına Bir Bakış sergisine paralel olarak, Eğitim  Sponsoru Garanti Bankası’nın katkılarıyla, çocuklar, gençler ve aileler için Atölyede Çin Oyunları adlı özel etkinlikler tasarladı. Farklı yaş gruplarına yönelik bu etkinlikler, geleneksel sanatlardan esinlenen çağdaş Çin sanatçılarının çalışmalarından yola çıkarak hazırlandı. Uzman eşliğinde sergi gezisiyle başlayan Atölyede Çin Oyunları eğitim programında çocuklar yelpazeler tasarlayacak, maskeler oluşturacak, maketler hazırlayacak ve el yapımı oyuncaklar üretecekler.
Programda 4-6 yaş grubu çocuklar için Renkli Yelpazeler, 7-9 yaş grubu için Fantastik Maskeler, 10-12 yaş grubu için Çin Evleri, 13-15 yaş grubu için Kâğıttaki Su İzleri etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca 3-5 yaş grubundan çocuklar aileleriyle birlikte Şakacı Pandalar, 6-10 yaş grubu çocuklar aileleriyle birlikte Büyülü Ejderhalar adlı etkinliklere katılabilecek.
EĞİTİM:
ATÖLYEDE ÇİN OYUNLARI
Atölyede Çin Oyunları eğitim programı pazartesi hariç hafta içi her gün okul grupları, hafta sonları ise çocuklar, gençler ve aileler için gerçekleştiriliyor.
RENKLİ YELPAZELER 
4-6 yaş grubu
Atölye çalışması çocukların, başta Çin olmak üzere tüm dünyada kullanılan yelpazenin tarihi, işlevi, kullanım alanları ve estetiği üzerine konuşmalarıyla başlıyor. Çocuklar, serinlemek için kullanılan bu nesnenin, Çin kültüründeki örneklerini değerlendiriyorlar. Atölye çalışması çocukların günün hatırası olarak yanlarında götürebilecekleri bir yelpaze tasarlamalarıyla tamamlanıyor.
FANTASTİK MASKELER 
7-9 yaş grubu
Çin tiyatro sanatının en önemli araçlarından biri olan maskenin anlatım gücünün ele alındığı atölye çalışmasında çocuklar renkli kartonlar, kumaş parçaları, tokalar ve düğmelerle fantastik maskeler tasarlıyorlar.
ÇİN EVLERİ 
10-12 yaş grubu
Çin mimarisine odaklanan bu atölyede, iklim koşulları, yer şekilleri, malzeme olanakları, kültürel ve sosyal yaşama bağlı olarak farklı dönemlerde farklı özellikler taşıyan Çin yapılarını inceleyen çocuklar, geleneksel Çin mimari yapılarından yola çıkarak maketler yapıyorlar.
KAGITTAKİ SU İZLERİ 
13-15 yaş grubu
Çocuklar Çin harflerinden yola çıkarak mürekkeple desen çalışmaları yapıyorlar. Yazının sanat yapıtında kullanımı konusuna odaklanan bu desen çalışması, gençlere duygularını sanatla ifade etme deneyimi sunuyor.
AİLECE SANAT
İstanbul Modern, Ailece Sanat programı kapsamında aileler için iki yeni program gerçekleştiriyor. 3-5 yaş aralığındaki çocuklar aileleriyle Şakacı Pandalar, 6-10 yaş grubu çocuklar ise Büyülü Ejderhalar adlı etkinliğe katılabiliyor.
ŞAKACI PANDALAR 
3-5 yaş grubu çocuğu olan aileler için
Atölye çalışmasında çocuklar ve aileleri, nesli tükenmek üzere olan pandalardan yola çıkıyorlar. Çin’in resmi olmayan sembolü haline gelen bu sevimli hayvanların kuklalarını yaratıyorlar. Atölyenin ardından tasarladıkları kukla oyuncakları günün hatırası olarak yanlarında götürüyorlar.
BÜYÜLÜ EJDERHALAR 
6-10 yaş grubu çocuğu olan aileler için
Atölye çalışmasında çocuklar ve aileleri, masallara konu olan bu efsanevi yaratıkların nasıl göründüklerini ve sahip oldukları olağanüstü güçleri hayal ediyor, renkli kağıtları, kumaşları, ahşap parçalarını bir araya getirerek hayallerini sanat çalışmalarına taşıyorlar.

Bugün ”Cesur” için güzel bir gün

7 eylül itibariyle vizyonda olan Cesur(Brave) bu hafta sonu için izlenesi bir film,çocuklarımızın hayal gücünü renklendirmek için sizleri bekliyor.

Filmin konusu:Merida, Kral Fergus ve Kraliçe Elinor’un okçuluk konusunda oldukça yetenekli ama bir kadar da deli fişek kızlarıdır. Kaderinin kendi elinde olduğuna inan Merinda, ülkede yüzyıllardan beri gelen bir geleneğe karşı çıkar. Lord MacGuffin, Lord Macintosh ve Lord Dingwall bu yetenekli, kızıl saçlı kızdan hiç hoşlanmazlar ve Merida’nın kararları krallık içerisindeki düzeni bozar. Bilge Kadın’a başvurduğunda ise uğursuz bir dileğin onu beklediğini öğrenir. Merinda ardı sıra gelen tehlikeli güçlerin farkına varır ve daha fazla gecikmeden korkunç laneti ortadan kaldırmaya çalışırken bir aynadan da gerçek cesaret ile yüzleşir…

Film fragmanı için;

 

Film hakkında detaylı bilgi için;

Kısa film,tiyatro,resim kurslarımız başladı.Bildiğiniz üzere size çok yakınız.Bakırköy İncirli Caddesi,Kıbrıs Sokak No:6’da Town Center karşısı Yaşar Hastahanesi’nin sokağındayız.Sabah 09:00 akşam 21:00 sizlere hizmet vermekteyiz.Eğitmenlerimiz konservatuar mezunu olup, MEB onaylı sertifika veriyoruz.

Ressamın amatörlüğü kasabayı tanıttı

100 yıllık Hz. İsa freskini restore etmek isterken eseri adeta ucubeye çeviren Cecilia Gimenez ismindeki yaşlı bir kadın, kimsenin adını bile duymadığı kasabaya dünya çapında ün getirdi.

İspanya’da 80’lik amatör ressamın hatası, Borja kasabasını dünyaya tanıttı

İspanya’nın Zaragoza şehri yakınlarındaki bir kilisede bulunan 100 yıllık Hz. İsa freskini restore etmek isterken eseri adeta ucubeye çeviren  ismindeki yaşlı bir kadın, kimsenin adını bile duymadığı kasabaya dünya çapında ün getirdi.

Zaragoza’ya 65 km uzaklıkta bulunan Borja kasabası, milyonlarca dolarlık reklamlarla elde edilemeyecek üne kavuşurken, turistlerin de ilgi odağı oldu.

Önde gelen televizyon kanallarının yanısıra en son Amerikalı ünlü şovmen Conan O’Brien’ın programına konu olan Ecce Homo (İşte İnsan) adlı freskin, smartphone uygulaması bile var.

19. yüzyılda yaşayan ressam Elias Garcia Martinez’in imzasını taşıyan Ecce Homo portresini görmek isteyen meraklı turistler, akın akın Santuario de la Misericordia Kilisesi’ne geliyor.

Nemlenme yüzünden tahrip olmaya yüz tutmuş freskin ‘restore edilmiş’ haliyle fotoğraf çektiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, tebessüm etmekten kendini alamıyor.

RYANAİR, 12 EUROYA UÇUŞLAR DÜZENLİYOR

Low cost (ucuz) havayolu şirketi Ryanair, müşterilerine Borja’da Ecce Homo’ya yapılan “kreatif restorasyonu” görmek için Zaragoza şehrine yapılan uçuşlarda 12 eurodan başlayan fiyat seçenekleri sunuyor.

Ekim ve Kasım aylarında Borja’yı ziyaret etmek isteyenler, 6 Eylül Perşembe günü saat 24.00’a kadar rezervasyon yaptırabilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, Zaragoza’ya olan bilet satışlarında son haftalarda artış gözlendiği ve Borja’ya olan ilgi yüzünden artmaya devam ettiği belirtildi. Ryanair şirketi, bu yoğun ilgiyi “el efecto eccehomo” (Ecce Homo etkisi) olarak nitelendirdi.

BARCELONA’DA ECCE HOMO AÇIK HAVA SERGİSİ DÜZENLENECEK

Barcelona merkezli kentsel sanat projesi olan Wallpeople, 7 Eylül Cuma günü şehir merkezinde Ecce Homo açık hava sergisi düzenleyecek.

Cecilia Gimenez’in yaptığı ‘Ecce Homo restorasyonunun’ farklı yorumlamalarının yer alacağı sergide katılımcılar, eserleri takas edebilecek.

Wallpeople’ın kurucusu David Marcos, sergiyi düzenleme amaçlarından birinin, Gimenez’e ve yaptığı tabloya halkın verdiği desteği göstermek olduğunu söyledi. Marcos, “Cecilia’nın istem dışı yaptığı eser binlerce insanı tebessüm ettirdi ve haya gücünü tetikledi.” dedi.

Barcelona’daki açık hava etkinliğinde ayrıca, katılımcıların mesajlarını bırakabilecekleri bir defter hazır bulunacak ve sergiden sonra Cecilia Gimenez’e teslim edilecek.

Kaynak