Kültürün özellikleri nelerdir?

Kültürün belli başlı bazı belirgin özelliklerini mutlaka bilmek ve kültürü böyle değerlendirmek gerekir.

Öncelikle altını çizmemiz gerekir ki, topluluk yaşamının söz konusu olmadığı bir kültürden bahsedilemez. Kültürümüzün bütün öğelerini sadece ve sadece ve aynı toplumun öteki üyeleriyle birlikte sosyal bir grup oluşturarak yaşadığımız için kazanırız. Önceki kuşaklardan aktarılan gelenekleri korur, onlardan öğrendiklerimize kendi dokunuşlarımızı gerçekleştirir ve kültürü oluştururuz.

Kültür, gündelik hayatta onu uygulayacak bir toplum olmaksızın düşünülemez. Kuşaktan kuşağa aktarılırken kültürler, sürekli değişim yaşar.Kültürel değişimin hızı, bir yerden ötekine, çağdan çağa farklılık gösterir. Mısır’da Firavun ailelerinin egemen olduğu dönemde kültürel değişim 3 bin yıl boyunca çok yavaş yaşanmıştır.

Günümüzde ise kültürler, yeryüzünün hemen hemen her bölgesinde çok hızlı bir şekilde değişim yaşamaktadır. Her kültür zaman içinde değişime uğramakla birlikte, bu değişim dereceli bir şekilde kendini göstermektedir.

Ayrıca kültürler coğrafi açıdan da geçiş alanlarında birbirleri içinde kaybolur.

Kültür varlığında önceki kuşaklardan aktarılmış olanların payı, özgün olan veya yeni ortaya konulanların oranında çok daha büyüktür.