Kültür nedir?

Nar Sanat İstanbul Eğitim ve Kültür Sanat Derneği’ne bağlı Bakırköy’ün ilk sanat derneği kursu olma özelliğini taşıyan Özel Nar Sanat Eğitim Kursu olarak sizlerle dikkat çeken bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz.

Ünlü İngiliz antropoloğu Tylor kültürü bir toplumun üyesi olarak insanoğlunun kazandığı bilgi, inanç, sanat, ahlak, yasa, görenek gibi tüm beceri ve alışkanlıklarını içeren karmaşık bir bütün olarak tanımlıyor.

Bu tanıma göre, ebeveynlerimizin, öteki aile büyüklerimizin, dostlarımızın ve iş arkadaşlarımızın yani içinde doğup büyüdüğümüz, gündelik hayatımızı sarıp kuşatan toplumunu oluşturan kişilerden kazandığımız becerilerimiz, inançlarımız ve davranışlarımız kültürü oluşturur.

Kültür bilerek veya farkında bile olmaksızın başkalarından öğrendiklerimizin bir bütünüdür. Kültür, içgüdüsel veya genetik koşullanmaya bağlı olmayandır.

Her insan grubunun kendine özgü farklı bir kültürü vardır. Bu nedenle başka kültürleri kendi ölçütlerimize göre yargılamamız gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Kültürdeki her bir nesne veya davranış örüntüsü, o kültürde yaşayan insanların maddi veya duygusal gereksinimleri ile bağlantılıdır.