Yazılar

Çeşitli sanat dalları arasında bulunan resim sanatı kendini ifade etmenin, tanımlamanın en önemli  yollarından biridir. Özellikle çocuklar, kendi dünyası ile dış dünyaya karşı gözlemlerini sunmak için resim yolu ile bağ kurarlar. Resim yapmanın çocuklar üzerinde olaylara bakış açısını da değiştirebileceği söylenmektedir.

Kendi hislerimizin ne olduğunu öğrenmemizi sağlar, özellikle bunu bir şekilde resim yapılan yüzeye aktardığımızda gözlemleyebiliriz. Her yaş grubunda olduğu gibi ister olgunluk evresi olsun ister çocukluk evresi hayal gücümüzü zenginleştiren bir sanat dalıdır resim.

Hatta her gün gözümüzün önünde olan, sürekli gördüğümüz ama fark edemediğimiz detayları fark etmemizi sağlar. Çocuklar üzerinde olumlu bir iyileştirme, bakış açısını genişletme ve sanat algısını geliştirme süreci sağlar.  Bu gerekçe ile çocuk yaşta sanat sevgisi kazanan bireyler sosyal yaşantısında daha duyarlı olduğu gözlemlenmektedir.

Bireyler için fiziksel ve zihinsel gelişim bir yana duygusal ve ruhsal olarakta beslenmeye ihtiyaç duyar. Resim sanatı tam olarak burada devreye girerek  duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını özgürce aktarabildiği bir sanat dalı haline gelir. Duyguların beslenmesi, kişinin kendini ifade etmesi resim sanatıyla birleşince bir araç haline dönüşür.

Çocukların  çevresinde olup biten olayları, duygularını en doğru şekilde ifade edebilen kelime dağarcığına sahip olamadıkları için resim yapmak onlar için çok önemli anlatım biçimi olmaktadır. Böylelikle duygusal bir yön de taşımaktadır.

Çocuklar bazı yeteneklerle gelişimlerini tamamlarlar. Burada resim eğitiminin rolü çok önemli olmakla beraber gelişimlerini en doğru şekilde sağlayabilmek adına uygun ortamı oluşturmaktadır. Resim sanatı sadece mesleki bir alan olmayıp, okul öncesinden yaşam boyu eğitsel bir süreçtir. Öyle ki duygu ve zevk eğitimi, estetik bakış açısı, anlatım biçiminde duyarlılık, kişiyi özgürleştirme ve bunu ifade ederken özgünleştirme becerileri sağlar.

Kısaca toparlamak gerekirse çocuklar sanat eğitimi aldığında el-göz koordinasyonlarının gelişmesine, kavramları oturtmasında, bireysel fikirlerini ve duygularını ifade etmelerinde, estetik duygusuyla birlikte sanata ve sanat eserine bakış açısını geliştirir. Sanatın evrensel dilini kullanarak yaratıcılıklarını besler, nitelikli ve donanımlı bir eğitimle çocuk yaşta sanat sevgisi kazandırır, ruhsal yönden doyum sağlar.

Nar Sanat Görsel Sanatlar Eğitmeni

Burcu BİNGÖL

Resim yapmak ya da resimle ilgilenmek herkesin sevdiği bir şeydir . Özel Nar Sanat Eğitim Kursu olarak sizlere resim hakkında bilgiler vermek istedik. İlk resmetmeye başladıklarında Paris sanat otoriteleri tarafından takılan isme göre bir Empresyonist (İzlenimci) Monet.

Resimlerinin özensiz ve bitmemiş skeçler olduğuna dair yapılan bir gönderme aslında bu. Adını da 1872’de Monet tarafından resmedilen tablodan alıyor ‘Impression Sunrise’. (İzlenim: Gündoğumu) Zamanında güzel olarak kabul edilen tablolardan farklı olması nedeniyle çok tepki alıyor.

Renk ve ışık dışında hiçbir detaya özen gösterilmemiş. Figürler bulanık ama buna rağmen ‘her zaman her yerde var olan’ bir tavrı var. Bundan sonra gelecek bütün empresyonist resimler gibi… Sanki boyaları daha dün kurumuş kadar yeni gözükse de 145 sene önce yapılmış.

Monet’nin istediği şey figürler yerine deneyimleri aktarmak, o zamanı ve mekanı. Bu yüzden detay ışık hareketlerinde ve renklerde.  Bu sayede fırça darbelerinin içinde kendimizi kaybedip birkaç adım geri attığımızda gözlerimizin önünde oluşan kompozisyon tarafından büyülenebileceğimiz resimler çıkıyor karşımıza.

Doğa güzel bir şey. Monet aslında bize bunu anlatmaya çalışıyor. Işık ve renk hakkında tutkusu da doğayı her yanıyla aktarabilmesini sağlıyor. Işık ve renk Monet ve empresyonistlerden çok sonra da sanatçıların ilgi odağı olan iki element olmaya devam etmiş.