Yazılar

İstanbul Modern’in Keşif Alanı’nda müzedeki imgeler

Çocuklar ve aileleri için düzenlenen Müzedeki İmgeler, İstanbul Modern’in sergilerinde yer alan sanat çalışmalarından ilham alıyor. Sanatçıların çalışmalarında kullandıkları imgelerden hareket ederek, biçimleri keşfetmeye, eşleştirmeye ve yeniden yorumlamaya odaklanan “Gizemli İmgeler”, “Sergini Tasarla” ve “Müze Gezini Planla” adlı üç farklı etkinlik alanını içeriyor.

Gizemli İmgeler
Gizemli İmgeler adlı duvar yerleştirmesi alanında başlayan program, İstanbul Modern’in koleksiyonunda yer alan sanat çalışmalarından esinlenerek özel olarak tasarlandı. Yapıtlardaki imge silüetlerinin yer aldığı bu yerleştirme alanında çocuklar, silüetleri eşleştirerek imgelerin şekillerini keşfediyor.

Sergini Tasarla
Gizemli İmgeler alanından sonra özel olarak tasarlanan bir grafik duvarına geçen çocuklara, üzerinde boş resim çerçeveleri bulunan bu alanda kendi sergilerini yaratma fırsatı sunuluyor. Etkinliğin ilk adımında çocuklar birer sanatçı gibi, bir önceki etkinlikte kullandıkları silüetlerle çizimler yapıp boyayarak bunları kendi imgelerine dönüştürüyor. İkinci adımda ise çerçevelere yerleştirilen resimleri grafik duvarın üzerindeki düzene göre sergiliyorlar. Böylece imgelerle dolu bir sanat müzesi fikriyle tanışıyor ve tasarladıkları sergiyle bir sonraki Müzedeki İmgeler programına katılacak çocuklara ilham veriyorlar.

Müze Gezini Planla
Bir tür kutu oyununu çağrıştıran, özel olarak tasarlanmış bu etkinlik alanında çocuklar duvara monte edilmiş kapakları açarak içlerinden çıkan soruları cevaplıyor. Bu cevaplar ve yine kapaklarda yer alan ipuçlarıyla müze krokisi üzerinde sergi gezilerini planlayan çocuklar, “Müzedeki İmgeler” programını tamamladıktan sonra, İstanbul Modern’de yaşadıkları bu deneyime sergi gezisi ile devam ediyor, müzede sergilenen sanat çalışmalarını keşfe çıkıyor.