Yazılar

Mısır Uygarlığı ve Sanat

Sanat, felsefe ve bilim denildiğinde aklımıza ilk olarak Grek uygarlığı gelir. Aslında Mısır ve Mezopotamya’da binlerce yıl boyunca var olan öğeler sanki birden bire yok olmuş ve Grek uygarlığı tarafından keşfedilmiştir.

Yazıyı ilk kez Mısırlıların bulması ve bu yazının resimsel bir tarzı ortaya koşuyu sebebiyle Mısırlılara ilk ressamlar dememizi de tuhaf kaçmayacaktır. Mısırlıların sanatında ölüm sonrası hayat ve felsefe boyutları gibi konular önemli rol oynar.

Mısır uygarlığında yaşamın hemen hemen her alanında öteki dünya, despotizm, ruhun ölümsüzlüğü, ölüm ile temas gibi konular sanatta da yansımalarını bulur. Sonsuzluğu simgeleyen heykeller, ölü ve dans müzikleri, aşkı anlatan resimler hep buradan doğmuştur.

Mısır Uygarlığı sanata bakış açısıyla başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyayı etkilemiş, papirüs ve hasır gibi malzemeler, jüt üzerine yapıştırılmış ve ekspresif bir ifadeyle boyanmış eserler ortaya çıkmıştır.