ilginç tanıtım ve reklam afişleri

Kimi zaman uzun sözcüklerle anlatılması güç şeyleri resimler ile anlatmak gerekir. Kimi zamanda reklamın veya tanıtımın daha vurgulu ve güçlü olması için resimler kullanılır. Nasıl ki düz sözün efendisi şiirse, uzun uzadıya hareketli görüntülerle bir tanıtımı veya konuyu anlatmak yerine bir afiş ile anlatmak daha az maliyetli ve daha vurgulu olabiliyor.

Bu tür afiş ve ilanlar genellikle elbette normal resim olarak değil maniple edilmiş resimlerle yapılıyor.  “Dünya Doğayı Koruma Vakfı” (WWF) nin kullandığı dikkat çekici afişlerde maniple edilmiş resimler gerçekten amacına ulaşıyor diye düşünüyor ve sizleri seçtiğimiz 120 afişle başbaşa bırakıyoruz.