Bağlama Eğitimi ve Şelpe tekniği

Bağlama eğitimi, 8 yaşından itibaren, kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, ancak müzik, enstrüman ve müzik dili konusunda herhangi bir donanımı olmayan müziğe duyarlı öğrencileri hareket noktası olarak alır.

 

bağlam-dersleriGeleneksel sazlarımızdan ve Türk Halk Müziğinin ana sazı olan bağlamanın,  geleceğin müzik anlayışının şekillenmesinde önemli görevler üstlenecek insanların yetiştirildiği Nar Sanat’da yer alması ve bu sazın sosyal yaşamımızda önemli bir yer tutuyor olmasının da getirdiği avantaj ile müzik eğitim sistemimizde önemli bir yeri vardır.

Bağlamanın, özellikle öğrencilerimize kendi kültürel değerlerimizin aşılanması ve toplumsal yaşam bilincimizin kazandırılması noktasında çok önemli bir eğitim unsuru olacağı kanısındayız.

Bağlama, çalış tekniklerindeki incelik ve kendine özgü ifade biçimleri ile zengin bir çalışma sahasına sahiptir.

Bağlamaya özgü tavırlar, düzenler ve çalış biçimlerinin yanı sıra diğer enstrümanlardan farklı olarak tezeneli ve tezenesiz icra olmak üzere iki temel çalış tekniği vardır. Geleneksel olarak tezeneli icranın yanı sıra tezene kullanmadan yapılan icraya Şelpe adı verilmektedir.

 

            Nar Sanat Bağlama Eğitmeni Murat HASGÜN’den Şelpe örnekleri.

Şelpe tekniğinin de bağlama eğitimiyle birlikte belirtilen kriterlerde ayrı bir eğitim olarak verilebildiği unutulmamalıdır.

Bağlama programımızda tezeneli çalım tekniğinde oluşan repertuarın seçkin örneklerinin yanı sıra, Şelpe tekniğine özgü repertuvarın ifade gücünü yansıtacak eserlere de yer verilmiştir.

Sanatla kalın…