Sanat hayatın aynasıdır

Sanat ile hayat ve insan arasında sıkı sıkı bir bağın bulunduğunu hatırlatmakta fayda var. Sanat, hayatı, insanları yansıtır. Hayatın ve sanatın aynasıdır.

Sanat bir bakımdan, insanın ne yaptığını, ne yapmak istediğini yansıtırken, her sanat dalı, kendi araçlarıyla bunu başarmaya çalışır. Sanattan yoksun bir toplumu düşünmek mümkün değildir.

Ülkemizde özellikle Tanzimat’tan bu yana batılılaşma sorgulanmış, bu konuda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Her ne olursa olsun, sanat hayatında özellikle de müzikte batılılaşmanın önüne geçilemediği bir gerçektir.

Tüm sanat kolları için bu kaotik durumun söz konusu olduğunun altını çizmekte fayda var. Her türlü zevkten yoksun binaların yanında ancak çok az sayıda bir yapının zevkli bir şekilde yapıldığını mutlaka fark etmişsinizdir.

Aslında buradaki problem, hayatımızdaki bu ikililiğin erimesi için atılması gereken adımın ne olduğuna karar vermektir.