Topkapı Sarayı Müzesi

İstanbul’un en eski sarayı, Türkiye’nin en büyük ve zengin müzesi dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendisine çekmeye başaran bir müzedir.

1453 yılında İstanbul’u fetih eden Fatih Sultan Mehmet tarafından 1475 – 1478 yılları arasında yaptırılan daha sonra kimi padişahlar tarafından ekler yaptırılmak suretiyle genişletilen Topkapı Sarayı, surlarla çevrilidir. Kara tarafındaki surlarda dört, denize bakan surlarda ise üç olmak üzere yedi kapısı bulunmaktadır. Bunlardan Sultanahmet alanına bakan ve Bab-ı hümayın denilen kapı, saltanat kapısıdır. Sarayı çevreleyen surların, eskiden 360 burcu vardı.

1854 yılına kadar Osmanlı padişahlarının oturdukları yer olan Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğunun yönetim merkezi olarak da büyük önem kazanmıştır. Devlet işlerinin yürütülmesi, savaş ve barış kararlarının alınması konusunda karar veren divanlar burada toplanır; padişahların tahta çıkışları, ulufe dağıtımı, yabancı devletlerden gönderilen elçilerin kabulü, bayramlaşma gibi önemli işler için düzenlenen törenler burada yapılır, kimi padişahlar, şehzadeler, sadrazamlar ve öteki vezirler burada boğdurularak idam edilir, idam edilenlerin kesilen başları bu sarayın kapılarına asılarak teşhir edilirdi.

İSTANBUL’DAKİ DİĞER MÜZELERLE İLGİLİ BİLGİ EDİNMEK İÇİN TIKLAYIN…

İşte Topkapı Sarayı, Osmanlı tarihinde pek çok önemli siyasal olaylara sahne olmuş tarihi bir yapıt olma özelliğini tüm bunlardan alır. 1854 yılından sonra padişahların bir kısmı Dolmabahçe, bir kısmı da Yıldız sarayında oturmaya başlayınca eski önemini kaybeden Topkapı Sarayı, Cumhuriyet döneminde müze haline getirilmişti.

İSTANBUL’DAKİ BU MÜZELERİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

 

Saraya ‘Topkapı’ isminin verilmiş olmasının nedeni, Bizans zamanındaki İstanbul kalesinin, Sarayburnu’ndaki kapılarından birinin “Topkapı” adını taşımış olmasıdır.

Topkapı Sarayı’nın içinde birçok köşk, daire, salon, havuz ve bahçe yer almaktadır. Bu yapıların yer aldığı geniş alan, üç kapı ile birbirinden ayrılmış üç avluya bölünmüştür.