DT ve diğer sanat yapılanmalarında köklü değişiklik

Türkiye Sanat Kurumu (TÜSAK) ile ‘Sanatın Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’ adlı taslak çalışmada, sanatçılarla ilgili önemli düzenlemeler yapılıyor.

dtDevlet Tiyatroları (DT) ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nü (DOBGM), içinde pek çok koroyu barındıran Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nü kapatan taslak, özel sanat kurumlarını desteklemeye ağırlık veren TÜSAK’ı kuruyor.

İKRAMİYE KALKIYOR

Taslakta DT ile DOBGM’nün sanatkâr memur unvanlı sözleşmeli personellerin pozisyonları ile birlikte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredileceği belirtilerek şu düzenleme yapıldı: “Bu personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda aynı unvanlı çalışmakta olan personel, halen görev yapmakta oldukları ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde görevlendirilmiş sayılır. Bu personele bu maddenin yayım tarihi itibariyle aldıkları son aylık sözleşme ücretlerini dört ikramiye ve iki teşvik ikramiyesi hariç kısmı aylık olarak ödenmeye devam olunur. Bu personel devlet memurlarına yapılan ücret artışı ve zamlardan aynı oranda yararlandırılır. Bu personel izin almak kaydıyla sanatsal faaliyetlerde çalışabilir. Bu personel, sanat grubu, koro, topluluk, orkestra gibi operavebaleoluşumlar kurarak Türkiye Sanat Kurumu’na sunmak üzere projeler hazırlayabilir.”

EMEKLİYE AYRILMA TEŞVİĞİ

Bakanlık, müdürlüklerde kalmak istemeyen ve konservatuvar mezunu ve en az 15 yıl görev yapmış sanatçıların da isterlerse Güzel Sanatlar fakültelerine, konservatuvarların ilgili bölümlerine öğretim görevlisi olarak atanabilmesini sağlıyor. Sanatçıların emekli olması için de teşvik uygulaması yapılıyor. DT Genel Müdürü Lemi Bilgin ve DOB Genel Müdürü Rengim Gökmen ise bakanlık müşaviri oluyor.

Her türlü hakkı saklıdır.