​“Mektep Meydan Galatasaray” sergisi için son günler!

Pera Müzesi’nin Galatasaray Lisesi’nin kuruluşunun 150. yılı kapsamında düzenlediği “Mektep Meydan Galatasaray” başlıklı sergi, 25 Kasım’a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Galatasaray Lisesi’nin tarihi ve mekânıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiren sergi, 150 yıldır kente mâl olan kuruma güncel sanatçıların bakışını yansıtıyor.

“Mektep Meydan Galatasaray” sergisi, kuruluşunun 150. yılında bir eğitim kurumu ve hafıza mekânı olarak Galatasaray Lisesi’ne, yapısından işlevine, mekânından kent içindeki konumuna güncel bir perspektiften bakıyor. Sergi, binanın köklü geçmişine ve okul vasfına referansla isim bulurken, Türkiye’nin sosyopolitik belleğine yerleşmiş kamusal alanlardan biri olan Galatasaray Meydanı ile ilişkisine de atıfta bulunuyor. Çoğu sergiye özel ve yeni üretilen resim, heykel, yerleştirme, fotoğraf, video, ses ve performans gibi farklı mecralardan yapıtları bir araya getiren serginin küratörlüğünü Çelenk Bafra üstleniyor. Sergide Ali Kazma, Antonio Cosentino, Barış Göktürk, biriken (Melis Tezkan ve Okan Urun), Burak Delier, Cemal Emden, Elvan Alpay, Hasan Deniz, Hera Büyüktaşçıyan, Vahit Tuna’nın çalışmaları yer alıyor.

Galatasaray Lisesi’nin bu çok katmanlı yapısını gözler önüne seren sergiye kapsamlı bir yayın da eşlik ediyor. Sergi kataloğunda küratör Çelenk Bafra, akademisyen ve yazar Besim F. Dellaloğlu ve Murat Alat’ın makaleleri yer alıyor. Çelenk Bafra, kişisel deneyimlerini sanat pratiklerine aktaran Galatasaray Lisesi mezunu sanatçılar kadar, okulla özel bir bağı olmasa da 150 yıldır kente mâl olan bir yapıya meydandan, yani dışarıdan bakıp araştıran sanatçıların da davet edilmesinin sergiye perspektif kattığını vurguluyor. Bafra’ya göre “Mektep Meydan Galatasaray” sergisi, “mektebin içindekileri sanatçıların gözünden ‘meydan’a çıkarıp sanat aracılığıyla tartışarak kamuya açmaya çalışıyor.” Bafra, serginin kataloğu ve kamusal programının da yardımıyla, bu ikonik yapı ve okulun görsel sanatlar aracılığıyla yeniden keşfedilmesine ve farklı açılardan görülmesine vesile olacağını belirtiyor.

“Mektep Meydan Galatasaray” sergisi kapsamında küratör Çelenk Bafra, sanatçılar Ali Kazma ve Burak Delier ile sanat tarihçisi Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu’nun bir araya geldiği bir söyleşi düzenleniyor. Söyleşi kapsamında Ali Kazma, Galatasaray Lisesi’nin fiziksel yapısına nüfus etmiş izleri takip ederek gerçekleştirdiği “Okul” (Rezistans serisi, 2013) adlı videoya, Burak Delier ise GSL Tiyatro Topluluğu ile birlikte hayata geçirdiği “Zil: Gelmekte Olan Bir Okuldan Sahneler” (2018) adlı videoya değiniyor. Söyleşide, küratör Çelenk Bafra ve sanat tarihçisi Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu’nun da katılımıyla eğitim ve okul hayatıyla ilişkili kontrol, uyum ve direnç mekanizmaları tartışmaya açılıyor. “Okul ve Zil Üzerine” başlıklı söyleşi,15 Kasım Perşembe günü saat 18:30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz düzenleniyor.

Sergi kapsamında sanatçı grubu biriken ise (Melis Tezkan ve Okan Urun), 23 Kasım’da ilki saat 18.30, ikincisi 19.00’da başlamak üzere iki performans gerçekleştiriyor. Sergi katında yer alan ve nefes-hafıza ilişkisini ele alan “Unplugged” isimli yerleştirmeleri etrafında gerçekleştirdikleri performansta ikili, 90’lardan bugüne kalanları otomobil biçimindeki bir balonun koreografik performansıyla irdelerken, ona yine aynı dönemden bugüne taşıdıkları listelerle eşlik ediyorlar.