Tiyatro ve tiyatroda bazı yaklaşımların Yaratıcı Drama ile ilişkisi

Tiyatroyu yakından ilgilendiren  drama, dramatik, dramatizasyon, okul tiyatrosu, okul oyunları, çocuk oyunları, çocuk tiyatrosu, çocukların tiyatrosu, rol oynama gibi birbirine yakın kavramlar nedeniyle yaratıcı drama özellikle tiyatro ile çoğu zaman karıştırılmamalıdır.

Yaratıcı drama ve tiyatro, ilk bakışta aynı iki alanmış gibi algılanmaktadır. Belirtmek gerekiyor ki yaratıcı drama; tiyatrodan yararlanmasına,çok benzer özelliklere sahip olmasına, hatta büyük ölçüde tiyatronun tekniklerini kullanmasına ve tiyatrodan “beslenmesine”rağmen çeşitli yönleriyle farklı disiplin, yöntem ve estetik eğitim alanıdır.  Bu benzerlik ve farklılıklara rağmen tiyatro ve yaratıcı drama alanları birbirinin karşısında olan “rakip taraflar” değildir.

Tiyatro insanla birlikte varolmuştur. İlkel insan en başta birbiriyle anlaşabilmek, düşüncesini anlatabilmek için taklide başvurmuştur. Daha sonra doğaya karşı olan sevgilerini, korkularını dans ederek, birlikte hareket ederek dile ilkel insanlar, inançlarına göre, kötü ruhları kovmak için otlardan ağaç kabuklarından yaptıkları maskelerle oyunlar oynamaya başlamışlardır. Bir yandan da günlük sorunlarının nedenlerini oyunlar oynayarak anlamaya çalışmışlardır.

Özetle ritüeller, öykü anlatma, dinleme istediği ya da ritimli danslar olarak kökenleri açıklanan tiyatro, bir başka yönüyle ” insanın insanı insanla insana ” anlattığı sanat olarak tanımlanabilir.