Mağara sanatı ve kutsal Lascaux mağarası

20 bin yıl öncesi hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan mağaraların iç duvarlarına yapılan resimler yani mağara sanatına dair Fransa ve Güney İspanya’da önemli başyapıtlar bulunmaktadır.

Elbette ki insanlığın izlerini yalnızca mağara sanatında aramanın doğru olmadığını hatırlatmakta fayda görüyoruz. Ancak söz konusu bu mağaralarda yapılan arkeolojik çalışmalarda çıkartılan tarihi eserler, ayak izleri, çalışma kalıntıları ve unutulan yararlı araç gereçler (kalem, renkli kalem, silgi vb.) tarih öncesi insanların toprak altı mekanları nasıl da benimsediğini ortaya koyuyor.

MAĞARALARDA HANGİ TEKNİKLERDEN YARARLANILMIŞ?
Tarih öncesi çağlarda mağara sanatında, kil üzerine parmaklarla iz, çok farklı malzemelerle kazıma, boyaların borularla duvara püskürtülmesi, fırça yardımıyla boya sürülmesi, boyamanın ve kazımanın aynı anda kullanılması gibi pek çok teknik kullanılmıştır.

KUTSAL LASCAUX MAĞARASI
Yalın ama bir o kadarda renkli anıtsal figürleriyle günümüze kadar taşınan Lascaux Mağarası, 12 Eylül 1940’ta Fransa’da rastlantı eseri keşfedilmiştir. Bu mağarada yer alan 5 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğindeki boğa resimlerini yapabilmek için sanatçıların iskeleler kurdukları mağaranın duvarlarında yer alan deliklerden net bir şekilde gözlemlenmektedir. Boğanın dışında mağaranın duvarlarında at, inek, geyik ve dağ keçileri de yer almaktadır.