Yazılar

Tutankhamon’un Gömü Maskı ve tarihçesi

Millattan Önce 1333-1323 yılları arasında yaşayan Tutankhamon’un muhteşem gömü maskı, Mısır sanatının en bilinen objelerinden biridir. Bu maske, pek çok materyal ve kusursuz zanaatkarlığın bir araya getirilerek ihtişam ve deha izlenimi yaratmayı hedeflemiştir.

Gömü maskları 4. hanedanlıktan itibaren kullanılsa da, Yeni Krallık dönemindeki masklar, kıymetli metallerin gitgide daha yoğun kullanılmasıyla birlikte çok daha gösterişli bir hal almıştır.

Tutankhamon’un Gömü Maskı’nın üç temel noktası bulunmaktadır. Bunlar Nemes, Kobra ve Akbaba ile yakadaki şahin başıdır.

NEMES: Geleneksel olarak firavunlar tarafından giyilen nemes, altın ve lacivert taşından yapılır. Lacivert taşı, mavi altın olarak da isimlendirilmiştir. Nemes’lerde, firavunlar Gök Tanrı’nın temsilcileri olduğundan mavi, Güneş Tanrısı ile bağdaşlaştırılmıştır.

KOBRA VE AKBABA: Firavunun geleneksel başlığındaki bir özellikte Aşağı Mısır’ın koruyucu tanrıçası Wadjet’in sembolü olan kobra veya uraesus’tur. Ateşler saçmaya hazır bir şekilde şaha kalkmıştır. Akbaba başı ise Yukarı Mısır’ın koruyucusudur.

YAKADAKİ ŞAHİN BAŞI: Altın ve seramik boncuklardan yapılan gösterişli yaka, şahin başlarıyla süselnmiş parçalar ile altın omuzluğa iliştirilmiştir.