Yazılar

Tarih öncesi çağlarda neden telli çalgı yoktu?

İlkel insan, salt ezgisel yönü olan telli çalgıları geliştirmekte bir neden bulamamıştır. İlkel insana göre ezgisel anlatım, şarkıcının alanına girmekteydi ve çalgıları bu alana sokmak gereksizdi.

Telli çalgılara ilkel kabilelerde telli çalgılara rastlanmamış olmasında bu önemli bir noktaydı. İlkel insan, müziğin şarkı söylemekten geçtiğini düşünüyor ve çalgıları geliştirirken tel kullanmaktan uzak duruyordu.

Tarihte ilk telli çalgılar Mezopotamya ve Mısır’da kullanıldı. Yapılan araştırmalar arpın ana vatanının Mısır olduğunu ortaya koymaktadır.

Mısır Uygarlığında müzik işçilere motivasyon amacıyla kullanıyordu
Hemen hemen tüm kültürlerde karşılaştığımız gibi Mısırlılarda, havanın kararmasıyla birlikte yapacak işleri olmayan insanlar birlikte oturup şarkı söylüyorlardı. Burada Mısırlıları diğer toplumlardan ayıran şey işçiler çalışırken yapılan müzikti. Bu müzik işçilerin daha istekli çalışmalarını ve verimli olmalarını sağlıyordu.