Şunun için etiket arşivi: müzik tarihine giriş

Eski Yunancadaki musike sözcüğünden gelen müzik, aslında iki milyon yıllık bir geçmişi olduğu kabul edilen insanın, iç içe yaşadığı ve sürekli etkileşim halinde bulunduğu bir terimdir.

Var olduğumuz çağdan beri algıladığı sesleri çözülmeyip değerlendirmiş ve giderek sesleri bir anlatım biçimine dönüştürmüşüz. Müzikte böyle doğmuş. Ses malzemesi ve onun insan tarafından değerlendirilmesi olmak üzere iki temel öğeyi içeren müzik, belli bir amaç ve yöntemle, belli bir güzellik anlayışına göre işlenerek birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütündür.”

Müzikte ses zamana bağlıdır. Bunun nedeni, sesin belirli bir süre içinde, bir zaman aralığında var olmasıdır. Sesin süresi, ritim ve ölçü gibi ilkeye dayanan kurallara yol açmıştır.

Müziğin tüm teorik konularını araştıran bilime müzik bilim ismi veriliyor. Müzik bilim, üç genel bölüme ayrılır. Bunlar sırasıyla; Tarihsel müzik bilim, sistematik müzik bilim ve kullanım için müzik bilimdir.

Önümüzdeki yazılarda sizlerle müzik tarihi hakkında önemli paylaşımlarda bulunacağız.