Yazılar

Marcus Aurelius ve Atlı Heykeli

Roma imparatoru olan Marcus Aurelius’un altın yaldızlı bronzdan yapılma, gerçek boyutlardan bile daha büyük olan atlı heykeli, antik çağdan günümüze kadar bütün halinde ulaşmış tek heykeldir ; Ayrıca Orta Çağın başından sonuna kadar halk tarafından gözlemlenebilen birkaç bronz heykelden biri olmuştur.

Bu tarzda yapılmış heykellerden bir çoğu Roma Hristiyanlığı kabul ettikten sonra eritilmiş ; paraya, rölyeflere ve büstlere dönüştürülmüştür. Sıradan ölümsüzleri tanrısallaştıran bu heykeller pagan, dinsiz ve gayrimeşru olarak nitelendirilmiştir.

Bu resimde gördüğünüz heykel ise benzer bir kadere maruz kalmaktan kurtulmuştur; çünkü romalılar at üzerindeki figürün ilk Hristiyan İmparator olan birinci Konstantin olduğu düşünülmektedir. Ancak Orta Çağa gelindiğinde, heykelin üstündekinin kimi temsil ettiği anlaşılmıştır.  Marcus Aurelius, burada, hem işgalci güçleri püskürmek için birilerini başlarıyla komuta eden ve gücünün zirvesinde bir karakter hemde bilgelik, cesaret ılımlılık ve adalet erdemlerini vazeden, on iki kitaptan oluşmuş Meditasyonların yazarı ve Stoacı bir filozof olarak betimlenmiştir.