Şunun için etiket arşivi: istanbul bağlama kursu

Nar Sanat Eğitim Kursu’nda bağlama eğitimi veren Murat Hasgün, çocuklar için kendini tanıma, tanıtma ve farkındalık becerilerinin, yaşadıkları coğrafyaya ait müzik türü ve enstrümanı öğrenmelerinden geçtiğini belirtti.

Konfüçyüs’ün müziğin birleştirici yönüne, “gök ve toprak arasındaki uyumdur” diyerek vurgu yaptığına dikkat çeken Murat Hasgün; eğitim olarak ele alındığında müziğin, bireyin yaratıcılığını arttırması ve sosyal yaşamını desteklemesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Çocuğun kültürel anlamdaki gelişiminin de, buna bağlı olarak öncelikle kendi müziğini ve enstrümanını tanımasıyla doğru orantılı olduğu vurgulayan Murat Hasgün, yaşadığımız coğrafyanın belirleyici ve birleştirici ezgilerinin, halkın ortak değerlerle var ettiği Türk Halk Müziği olduğunu ifade etti ve bu müziğin geleneksel enstrümanının Bağlama olduğunu hatırlattı.

“TOPRAĞI BİLMEYEN BETONDA YÜRÜYEMEZ”
Murat Hasgün, “Çocuğun enstrüman olarak bağlamayı seçmesi, diğer bir çok sanat dalına bakışını şekillendirecek, ileride farklı bir enstrüman veya müzik türüyle ilgilenirken ya da ilgilenirse, daha emin ve bilinçli adımlar atmasını sağlayacaktır. Çocuklar için Bağlama eğitimi, kültürel farkındalığın yanı sıra, diğer sanat dallarına açılan bir pencere olarak da düşünülebilir. Çünkü toprağı bilmeyen, betonda yürüyemez.” diyor.

Yine Konfüçyüs’ün “Bir ülkenin doğru yönetilip yönetilmediğini, ahlak açısından yücelip yücelmediğini anlamak mı istiyorsunuz? O ülkenin müziğine bakınız.” dediğini vurgulayan Murat Hasgün, bir ülkenin kendi müziğinin ne kadar belirleyici olduğunu ve bireyin öncelikle kendi müziğini ve enstrümanını bilmesi gerektiğini savundu.

“SANATIN HER DALI ÇOCUĞU BİR ADIM İLERİ TAŞIR”
Murat Hasgün, ayrıca herhangi bir sanat dalıyla uğraşan çocukların, hiçbir sanat dalıyla ilgilenmeyen çocuklara göre gerek yaratıcılık, gerek kendini tanıma ve tanıtma, gerekse farkındalık anlamında aktif olduklarının altını çiziyor ve ekliyor; Sanatın her dalı çocuğu bir adım ileri taşır.

Ailelere düşen, çocukları için doğru enstrümanı seçerken bunları da düşünerek, bilinçli bir karar vermektir diyen Murat Hasgün sözlerine şöyle devam etti; “Müzik eğitimi alanında zengin bir coğrafyada yaşadığımızı, ülkemizde müzik eğitimi veren bir çok derneğin, kursun, topluluğun olduğu, bu zincire konservatuvarları da eklersek, kaliteli eğitimin hiç de zor olmadığını görebiliriz.”

“MÜZİK BİREYİN UFKUNU AÇAN BİR OLGU”
Genel olarak düşünüldüğünde müziğin, bağlayıcı olduğu kadar şiddetten uzaklaştıran, eğiten, sosyal hayata katkı sağlayan, bireyin topluma bakışını değiştiren ve ufkunu açan bir olgu olduğuna dikkat çeken Murat Hasgün, yerelde ise halk müziği, ait olduğu ülke halkının gerçek duygularını yansıtması açısından, özellikle çocuklar için sosyal ve kültürel değerlerin farkına varmak adına önemli ve belirleyici diye konuştu.

“HALK MÜZİĞİ GENÇLER TARAFINDAN ANLAŞILIP ANLATILMALI”
Murat Hasgün, konuya ilişkin son sözlerini şöyle kaydetti; “Halk müziği ve bu güzel paydanın ürünü olan bağlama, özellikle genç beyinler tarafından doğru anlaşılıp anlatılırsa, ülkemiz müziğinin korunup yaşatılmasının yanı sıra, genel olarak bahsetmeye çalıştığım kültürel farkındalık anlamında da önemli bir rol oynayacaktır. Yani tek başına eğitimin yanında, doğru bir şekilde, bilinçli olarak alınan eğitim de önemlidir. Dolayısıyla müzik eğitiminde de doğru kararlar vermeli ve tercihlerimizi bu bilinçle yapmalıyız diye düşünüyorum.”

Murat Hasgün sözlerini bitirirken, ailelere bu anlamda yapacakları doğru tercihler için teşekkür etti.

Şunun için etiket arşivi: istanbul bağlama kursu