Yazılar

Bir Halk Sanatı: Ağaç İşçiliği

Çeşitli sanat tekniklerinin ağaca veya tahtaya uygulanmasıyla ortaya çıkan bir sanat türü olarak nitelendirebileceğimiz ağaç işçiliği, süsleme heykelciliğinden sedefçiliğe, ince marangozluktan mobilyacılığa dek çok çeşitli dallarda uygulanabilir.

Halk sanatları tüm ülkelerde ağaç veya tahtadan geniş ölçüde faydalanır. Ekonomik bir hammade olan bu gereç, kırsal kesimlerde hemen her yerde bulunur; üstelik işlenmesi de kolaydır. Her yörenin kendi özelliklerini taşıyan öküz boyundurlukları, tahta pabuçlar nalınlar, bastonlar, çoban değnekleri, tahta kap kacak, çeşitli mutfak eşyaları 20. yüzyılın başlarına kadar pek çok ülkede genellikle elde, ağaçtan yontularak yapılmıştır.

Türkiye’de ağaç işleme sanatının ürünleri arasında özellikle nakışlı tahta kaşıklar, nalın, baston, çeşitli mutfak eşyaları, ağızlık, oymalı rahle vb. örnekler arasında sayılabilir.