Şunun için etiket arşivi: Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği

Nar Sanat Eğitim Kursu‘muzun sahibi olan Nar Sanat İstanbul Eğitim ve Kültür Sanat Derneği Yönetim kurulu Tüm mecralarda sanat’a destek olmak ve Tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda pek çok meslek grubuna ait kurumla işbirliği yapmaktadır. Bu bağlamda Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri  Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği İle mesleki ve kültürel gelişim konusunda protokol imzalamak için karar almıştır.

Sağlık sektörünün fedakâr çalışanlarından olan Eczane çalışanları gerek sosyal gerekse kültürel anlamda ne yazık ki hak ettiği değeri bulamamaktadır. Aslında sağlık çalışanları arasında, halkımızın en yakın sağlık danışmanı görevini de üstlenmektedirler. Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere özellikle son yıllarda ülkemizde sağlık turizmi hızla gelişmektedir. Genel turizm içinde her geçen gün payı büyüyen sağlık turizmi açısından önemli bir görev üstlenmiş olmalarına rağmen pekte dikkat çekmemektedirler. Sağlık turizmi sadece hastanın hastanede tedavi görmesi ile bitmemektedir. Çünkü hastanın ilaç alımından ilacın takdimine kadar pek çok  noktada Eczane çalışanlarını görmemiz mümkündür…

Bu kadar önemli olan bir mesleğin, gerek sosyal ve gerekse kültürel anlamda ne yazık ki göz ardı edilmesi ve kent yaşamının vazgeçilmezi olan eğitim ve sanattan yoksun bırakılması bizleri üzmektedir. Pek çok sağlık çalışanı benzer sorunlara sahip olmakla beraber meslek içersinde bir türlü hak ettiği değeri göremeyen Eczane çalışanları; gerek ücretlerinin düşüklüğü  ve gerekse çalışma saatlerinin uzunluğundan ( 09:00  – 19:30) dolayı sosyal ve kültürel etkileşimden uzak kalmaktadırlar.

İstanbul’da yaklaşık olarak 5000 Eczane bulunmaktadır. Ortalama olarak her eczane başına 1 kişi dahi olduğunu varsaysak bile 5000 kişi yapar. Eczane ortalamasına vurulduğunda 1,5 çalışan olduğu kabul edildiği takdirde 7500 Eczane çalışanının kent yaşamı içerisinde ne yazık ki sosyal ve kültürel gelişime dahil olamaması üzücüdür.

Bu anlamda Eczane Teknisyenleri Derneği tüm bunları değerlendirerek  derneğimiz nezdinde girişimlerde bulunmuş ve destek talep etmişlerdir. Yönetim kurulumuz bu talebi memnuniyetle karşılamış ve Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri  Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği’nin yapacağı Sanatsal, sosyal ve eğitsel faaliyetler için her türlü desteği vermeye ve Eczane Çalışanları için etkinlikler yapılmak üzere tesislerini  ücret almaksızın uygun zamanlarda kullanıma açmaya karar almıştır.

Tüm bunların yanı sıra, Nar Sanat İstanbul Eğitim ve Kültür Sanat Derneği ile Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri  Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda birlikte proje üretmek,ilgili makamlara Proje Sunmak ve Başta Eczane Çalışanları olmak üzere Tüm sağlık çalışanlarına gerek derneğin ve gerekse derneğimizin sahibi olduğu M.E.B. Özel Nar Sanat Eğitim Kursu‘nun tesis ve imkanlarından faydalandırmak için protokol imza altına alınmasına karar verilmiştir.

İstanbul gibi bir mega kentte yaşamanın koşullarından olan kent yaşamına dahil olma ve sosyal, kültürel gelişim için faaliyette bulunma hakkının yeterli maddi düzey ve zamana sahip olmayan Eczane çalışanlarının artık etkinlik ve sanat faaliyetlerini düzenleyebilecekleri, kapıları sonuna kadar açık kardeş dernekleri var. Bu bağlamda tüm Eczane çalışanları ve Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri,  Sosyal ve Kültürel Gelişim Derneği yönetim kurulu’na hayırlı olmasını dileriz.

Nar Sanat İstanbul Eğitim ve Kültür Sanat Derneği

Yönetim Kurulu