Yazılar

Resimde desen ve desen türleri

Bir yüzey üzerinde yalnızca çizgilerden yararlanmak suretiyle medyana getirilen resme desen adı verilir. Desenin ana öğesi çizgidir. Ancak desende çizgi kadar gölge de önemli bir role sahiptir. Çizgi şeklin kenarlarını meydana getirir, gölge ise çoğu zaman biçimi ortaya koyar.

Desen çeşitli bölümlere ayrılır. Eşyanın çiziminde gölge kullanılmışsa yapılan desen çizgi resim olarak isimlendirilir. Işık ve gölgeye yer verilmesi halinde desen gölgeli desen ismini alırken, eşyanın geometrik karşılaştırımını veren desenlere ise geometrik desen denilir.

Çini mürekkebinden faydalanılarak fırça veya hem fırça hem de kalem ile yapılan desenlere ise yıkama çizgi adı verilir.

Desen hem eşyanın tamamen kağıda geçirilmesi ile meydana gelebileceği gibi hem de doğada var olan biçimleri hayal gücünün de yardımıyla (hayali desen) olarak ortaya çıkabilir.

Resim tarihindeki yeri çok eski olan desen, Altamira mağrası gibi mağaralarda bulunmuş olan duvarlara çizili hayvan siluetlerinde ilk olarak hayat bulmuştur.

Daha sonraki çağlarda ise özellikle Mısırlıların yazı resimleri, Yunanlıların vazoları, Bizanslıların mozaiklerinde hayat bulmuştur.

Giotto, Botticelli, Michelangelo, Raffaello, Leonardo Da Vinci, Tiziano gibi büyük ustaların desenleri, tarih boyunca desenin vazgeçilmez olduğunu ortaya koymuştur.

Hint, Çin ve Japon resmi deseninin meydana getirdiği çerçeveye büyük önem vermektedir.