Fotoğraf makinesinin parçaları

Net ayarı yapmak, fotoğrafı çekilecek konunun veya en azından en önemli kısmının net bir görüntüsünü elde etmek demektir. Bu netleştirme bilgisini tam anlamıyla öğrenebilmek bize ilerde fotoğraf objektifinin odak uzunluğu kavramını açıklamamızda yardımcı olacaktır.

Fotoğraf makinelerinin en önemli parçasının objektif olduğu su götürmez bir gerçektir. Fotoğrafçılıkla profesyonel bir şekilde uğraşanlar çoğunlukla objektif için optik terimini de kullanırlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bir objektifi diğerinden ayıran özelliklerin neler olduğudur.

Makinenin dipdüzeyindeki filmin duyarlı yüzeyinde beliren bir görüntünün az yada çok keskin oluşunu, aslında yakın oluşup oluşmamasını etkileyen niteliğidir. Burada ışığı kırma gücü, kesimi yani alan açısını belirleyen odak uzunluğundan bahsediyoruz. Parlaklıkta elbette önemli bir etkendir.

Alan derinliği veya hiperfokal uzaklık olarak isimlendirilen temel kavramları sizinle diğer bölümlerimizde paylaşacağız.

Fotoğraf makinesinin en son ele alacağımız parçası ise poz süresini belirleyen hızölçerdir.