Faure yeni bir resim türü oluşturdu

Uluslararası sanatçı olarak bilinen Faure, realist ve sürrealist sanat çalışmalarının ardından ” Faurizm”  adını verdiği yeni bir sanat akımı oluşturdu.

Psikolojik anlamda bir çok gizli mesaj içeren Fauristlik sanat eserleriyle büyük hayranlık toplayan Patrick Faure 21.yüzyılın en gizemli sanatçısı olarak biliniyor. Sürrealistik anlayıştan tatmin olmayan Faure, zamanla son çalışmalarını daha anlamlı kılan ve destekleyen, Yunan mitolojisinin ve efsanelerinin unsurlarını Kafka ve Camus gibi düşünürlerin vizyonları ve düşüncelerini de tümleştirdiği yeni bir çatı oluşturdu.

Böylece Faure’nin sürrealizmden Faurizme olan serüveni başladı. Patrick Faure’un kurucusu olduğu ve öncülük yaptığı çağdaş sanat formu olan “Faurizm”, rüyalar, cinsel arzu, bilgi ve bilgelik olgularının çakışmasını anlatan bir görsel sanat türü olarak tarif edilebilir.

Faurizm, mitikal fanteziyle modern insanın hayali durumlarının birlikte sıralanmasıyla, birbirleriyle tümleşmesiyle şekil buluyor. Kökleri Platonik felsefeye kadar inen ve Plato’nun da “İnsanlık deneyiminin dışında bir gerçeklik vardır” sözleriyle ifade ettiği gibi mağara efsaneleriyle bezenen bu yaklaşım Faurizm’i doğurdu.