Akad Sanatı

Mezopotamya’da Akad Krallığı döneminde gelişen sanattan günümüze Sargonların yaptırdığı sarayların kalıntıları dışında ne yazık ki pek bir şey kalmamıştır. Akadların fırınlanmamış kiremitten oluşan yapılarıyla ilgili bütün bilgileri, Tell Brak’taki Naram Sin sarayına dayanır. Ayrıca, Gutiler de Akad uygarlığından çok büyük ganimetler götürmüş, böylece Akad sanatının birçok örneği Sus kentinde de ortaya çıkmıştır.

Akad sanatı bütünüyle heykelciliğe ve taş oymacılığına dayanır.

Kralın kahramanlıklarını övmek için yapılmış dikilitaşlar Akad sanatının evrimini ortaya koyar. En güzel örneği Sargon dikilitaşının oluşturduğu birinci dönemde, Sümer sanatının etkisi görülür. Ağaçların içine kapatılmış düşmanlar, akbabalar, başıboş askerler dönemin en çok işlenen konuları arasında yer alır.

Sargon kralının Lulubilere karşı kazandığı zaferin anısına güneş tanrısı Şamaş’ın kenti olan Sippar’da dikilen, Naram Sin dikilitaşı görüntüsündeki canlılık, çizimindeki incelik, kabartmalardaki ustalık ile yeni bir üslubun doğduğunu gösterir.

Akadların silindir biçimindeki mühürleri, yapılışlarıyla ve ele aldıkları değişik konularla dikkati çekmiştir.